Diefdijk schoolvoorbeeld van mee-koppelen

Met één plan, één loket en één uitvoerder zijn in één keer naast de dijkversterking ook aanpassingen aan de natuur, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het verkeer uitgevoerd. Het project is daarmee een schoolvoorbeeld van mee-koppelen. Dit bespaart tijd en geld. Verder creëert het draagvlak en veroorzaken de werkzaamheden minder overlast. Het project won de Waterinnovatieprijs 2016 in de categorie ‘Waterveiligheid’.
Wandelen door de loopgraaf.

Zo werkt het

Door de goede samenwerking van waterschap, gebiedspartijen, bewoners, drie provincies, gemeenten en andere betrokkenen is er draagvlak en grote betrokkenheid ontstaan en konden alle werkzaamheden in gezamenlijkheid gerealiseerd worden. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben daarbij een gemeenschappelijke inspanning geleverd.
Bij de versterking is gewerkt aan behoud van het karakteristieke dijkprofiel, de bewoning en aan handhaving van hoogstamfruit. Ook is de dijk verkeersveiliger gemaakt en zijn wandelpaden, dijktrappen, verblijfplekken en parkeerplaatsen aangelegd om recreatie mogelijk te maken. De dijk maakt ook onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: een belangrijke verdedigingslinie uit de Nederlandse geschiedenis en is daarmee rijk aan cultuurhistorie door zijn forten, groepsschuilplaatsen (bunkers) en batterijopstelplaatsen en de verhalen over het gebied.

Waar toegepast

Naar de website van de dijkversterking Diefdijk

Partners

Launching Customers:
Waterschap Rivierenland, Hoogwaterbeschermingsprogramma Provincies Gelderland en Zuid-Holland, gemeenten Lingewaal, Geldermalsen, (Culemborg, Leerdam, Vianen, Gorinchem), Stichting Liniewacht, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap, Hollandse Waterlinie.

Uitvoerder: Aannemerscombinatie Van der Ven/Sterk Heiwerk