Grote spijkers voor een sterke dijk

Dijkvernageling is een alternatief voor een traditionele dijkversterking met kleibermen. Als er weinig ruimte is om een dijk te versterken, dan is deze techniek interessant. Of als de omgeving niet aangetast mag worden, bijvoorbeeld bij grond met archeologische waarde. De toepassing is bovendien goedkoop.
Schema dijkvernageling

Zo werkt het

Bij dijkvernageling worden nagels met een kern van staal of kunststof in de dijk geplaatst. De kern is omhuld met een schil van grout (cement en water) die zorgt voor een goede hechting tussen de nagels en de grond in de dijk.

Waar toegepast

De Ringdijk ten noordwesten van het stadscentrum van Vianen.

Betrokken partijen

  • Launching Customer:  Waterschap Rivierenland
  • Uitvoerder: Consortium dijkvernageling: Dit consortium bestaat uit twee aannemers, Boskalis en Volker Staal & Funderingen, en twee ingenieursbureaus, Grontmij en Witteveen+Bos