Innovatieve aanbesteding leidt tot innovatieve oplossingen

Vroeger stelde het waterschap een dichtgetimmerd bestek op en daarna werd een aannemer gevraagd om bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie te bouwen of te renoveren. Bij innovatief aanbesteden gaat het om de beste oplossing voor een vraagstuk. Deze manier van uitvragen leidt tot meer, verrassende of innovatieve oplossingen. Die bovendien tot kostenbesparingen of rendementsverbetering kunnen leiden.
Werkzaamheden uitbreiding RWZI lblasserdam (jan 2015)

Zo werkt het

Het waterschap, formuleert als opdrachtgever scherp:

  • waar ze behoefte aan heeft
  • welke randvoorwaarden belangrijk zijn.

Zo dagen we aannemers uit om met een passende oplossing voor het vraagstuk te komen.

Waar toegepast

Ons waterschap vroeg naar slimme manieren om de capaciteit  van rioolwaterzuivering Alblasserdam uit te breiden. De aannemer die het project het beste doorgrondde én een oplossing voorstelde met de grootste meerwaarde zou de opdracht krijgen. Ook als deze oplossing niet de goedkoopste was.
Aannemer Mobilis stelde een oplossing voor, die ruimtebesparend was én minder pompcapaciteit vereiste. En omdat een nieuwe afvoerleiding niet nodig bleek, was er een flinke energiebesparing.

Betrokken Partijen

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Uitvoerder: aannemer Mobilis

 


 

UItleg over de innovatieve oplossing: Expandis

Loading the player
Bekijk de uitleg over deze innovatieve oplossing