Hoe gebruikte luiers energie opleveren

In Nederland produceren we met zijn allen een flinke hoeveelheid afval, die we zo goed mogelijk scheiden. Een groot deel van het overblijvende restafval van huishoudens bestaat uit luiers en incontinentiematerialen. Waterschap Rivierenland heeft samen met afvalverwerker ARN B.V. uit Weurt en Elsinga Beleidsplanning het initiatief genomen om incontinentie- en luiermateriaal apart in te zamelen en duurzaam en innovatief te recyclen. Het resultaat is minder afval en meer energie.
Klik om te vergroten

Zo werkt het

Ingezamelde luiers en incontinentiemateriaal worden behandeld met hoge druk stoom en vervolgens gescheiden in een kunststoffractie en de ‘luierinhoud’. Voor de daarmee teruggewonnen kunststof is veel belangstelling onder kunststoffabrikanten. Na het afscheiden van de kunststof verwerkt Waterschap Rivierenland de luierinhoud in haar slibgistingsinstallatie. De luierinhoud laat zich samen met rioolwaterslib prima vergisten om daaruit biogas te winnen. Zo ontstaat een 25% hogere biogasopbrengst en minder af te voeren slib.

Waar toepast

De installatie is gesitueerd op het terrein van Afvalverwerkingscentrale ARN B.V. terwijl de vergisting plaatsvindt op de RWZI in Nijmegen van Waterschap Rivierenland.

Betrokken partijen

Voor meer informatie

Lees het rapport: Afvalverwerking luiermateriaal

Voor meer informatie over de verwerkingstechniek en over de medicijnenafbraak kunt u contact opnemen met Willem Elsinga, 06-15397696, e-mail w.elsinga@beleidsplanning.nl over de realisatie van reactoren bij ARN met Harrie Arends, 06-22653994, e-mail info@arnbv.nl, over de biogasproductie en -benutting met Marc Vermeulen van Waterschap Rivierenland, 06-10724561 e-mail m.vermeulen@wsrl.nl

Voor antwoorden op veelgestelde vragen, kunt u terecht op bijgevoegde FAQ-lijst