Van rioolwater tot electriciteit

De rioolwaterzuivering Arnhem zet restwarmte om in elektriciteit via ORC. Deze restwarmte werd voorheen niet gebruikt. ORC (Organische Rankine Cyclus) was al bekend bij de scheepvaart en glastuinbouw. Omdat deze techniek afgelopen jaren goedkoper werd, kwam ook toepassing op kleinere schaal in beeld. Zoals bij ons bedrijfsproces van de rioolwaterzuivering. Daarom spreken we hier van een innovatie.

Zo werkt het

In een rioolwaterzuivering wordt biogas geproduceerd, afkomstig uit de slibvergisting. Dit biogas wordt via gasmotoren (generator)  omgezet in elektriciteit. We halen daarnaast ook nog de warmte uit de rookgassen. Daar halen we nog eens 10% extra elektriciteit uit.

Waar toepast

Rioolwaterzuivering Arnhem

Betrokken partijen

  • Kennisinstituut: Orcan Energy AG
  • Launching Customer in Nederland:  Waterschap Rivierenland
  • Uitvoerder: Orcan Energy AG

Uitgebreide informatie 

Lees hier de gedetailleerde en technische informatie over ORC bij rioolwaterzuivering.