Bestuur

Waterschap Rivierenland wordt bestuurd door een democratisch gekozen bestuur. Het bestuur van het waterschap bestaat uit een Algemeen Bestuur van 30 leden en een dagelijks bestuur (College van Dijkgraaf en Heemraden) bestaande uit de dijkgraaf en vijf heemraden.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en neemt beslissingen over onder meer de begroting, de keur, peilbesluiten en de diverse waterprojecten die het waterschap uitvoert. Het Algemeen Bestuur vergadert vijf keer per jaar.

De Dijkgraaf


Mathieu Gremmen (63) uit Horssen is per 1 september waarnemend dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijkse bestuur/College van Dijkgraaf en Heemraden en van het Algemeen Bestuur. De dijkgraaf is bevoegd tot het zelfstandig nemen van besluiten in spoedeisende situaties. Daarnaast vertegenwoordigt de dijkgraaf het waterschap.

Dagelijks bestuur

De 30 leden van het Algemeen Bestuur kiezen uit hun midden maximaal zes leden. Deze leden vormen samen met de dijkgraaf het College van Dijkgraaf en Heemraden. Dit college vormt het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland. Het dagelijks bestuur vergadert om de veertien dagen.

Commissies

Naast het Algemeen Bestuur en het dagelijks bestuur (College van Dijkgraaf en Heemraden) kent het waterschap bestuurlijke commissies. In deze commissies wordt veel voorbereidend werk gedaan, voordat bepaalde onderwerpen in de vergaderingen van het algemeen bestuur worden besproken.

Bestuursakkoord 2015-2019

In het bestuursakkoord “Veilig en vernieuwend” is op hoofdlijnen vastgelegd welke ambitie het waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2015 tot en met 2019. Het is afgestemd met de coalitiepartijen. Voor het dagelijks bestuur, het College van Dijkgraaf en Heemraden (CDH), en de ambtelijke organisatie is het een leidraad voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid, rekening houdend met verschillen in het beheergebied.

Contact

Om in contact te treden met de dijkgraaf en/of het bestuur kunt u per e-mail contact opnemen met bestuursondersteuning: bestuurssecretariaat@wsrl.nl.