Bestuur

Waterschap Rivierenland wordt bestuurd door een democratisch gekozen bestuur. Het bestuur van het waterschap bestaat uit een Algemeen Bestuur van 30 leden en een dagelijks bestuur (College van Dijkgraaf en Heemraden) bestaande uit de dijkgraaf en vijf heemraden.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en neemt beslissingen over onder meer de begroting, de keur, peilbesluiten en de diverse waterprojecten die het waterschap uitvoert. Het Algemeen Bestuur vergadert vijf keer per jaar.


Dagelijks bestuur

De 30 leden van het Algemeen Bestuur kiezen uit hun midden maximaal zes leden. Deze leden vormen samen met de dijkgraaf het College van Dijkgraaf en Heemraden. Dit college vormt het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland. Het dagelijks bestuur vergadert om de veertien dagen.

Commissies

Naast het Algemeen Bestuur en het dagelijks bestuur (College van Dijkgraaf en Heemraden) kent het waterschap bestuurlijke commissies. In deze commissies wordt veel voorbereidend werk gedaan, voordat bepaalde onderwerpen in de vergaderingen van het algemeen bestuur worden besproken.

Contact

Om in contact te treden met de dijkgraaf en/of het bestuur kunt u per e-mail contact opnemen met bestuursondersteuning: bestuurssecretariaat@wsrl.nl.