Muskusrattenbeheer

Muskusrattenbeheer Rivierenland werkt mee aan de veiligheid en stabiliteit van dijken en kades. Muskus- en beverratten graven namelijk lange gangenstelsels en holen in oevers en dijken. Samen met hun vermogen zich razendsnel voort te planten, vormen ze een serieuze bedreiging voor de waterveiligheid.
Foto van muskusrat | © Roos van de Graaf

Het wegvangen van muskusratten en beverratten is vervelend, maar noodzakelijk om graafschade aan dijken en kades en ook oevers te voorkomen. Het is belangrijk dat het vangen zo zorgvuldig mogelijk gebeurt. Dus op een wijze die zo weinig mogelijk dierenleed veroorzaakt. Het waterschap doet er alles aan om onbedoelde vangst van andere dieren (zoogdieren, vogels, vissen) te voorkomen.

 

Heeft u een muskusrat gezien?

Heeft u een muskusrat gezien, dan kunt u dit melden op een digitaal formulier. Een muskusrattenvanger gaat er dan op af.

De website Muskusrattenbeheer (waar ook dit formulier op staat) geeft veel informatie over muskus- en beverratten.

Samenwerking

Op het gebied van bestrijding werkt Waterschap Rivierenland samen met drie andere waterschappen. Dit zijn:

  1. Hollandse Delta
  2. Rijn en IJssel
  3. Vallei en Veluwe

Waterschap Rivierenland verzorgt de uitvoering.