Veilige dijken

Zonder onze waterkeringen zou een groot deel van het rivierengebied geregeld onder water lopen. Waterschap Rivierenland zorgt voor veiligheid achter dijken in het rivierengebied.
Foto molenkade

Waar nodig werkt Waterschap Rivierenland aan het veiliger maken van de waterkeringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten en innovatieve technieken. Omdat veilige waterkeringen van levensbelang zijn, zorgt het waterschap ervoor dat ze goed onderhouden zijn.

Het waterschap stelt regels op als het gaat om wonen en werken bij dijken om ze veilig te houden. Daarnaast houden wij toezicht op deze regels.

Website dijkverbetering

Alle informatie over de dijkverbeteringsprojecten van Waterschap Rivierenland vindt u op onze speciale website Dijkverbetering.

Veilige dijken

Loading the player

Lees meer over

Veilige dijken