Waterschapsbelasting

Elk jaar ontvangt u van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) een aanslagbiljet voor lokale belastingen. Een deel daarvan is waterschapsbelasting.

Tarieven

Hoeveel belasting u moet betalen, verschilt per huishouden. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld of u huurder bent, huiseigenaar of een bedrijf heeft. Informatie hierover vindt u op de website van Belastingsamenwerking Rivierenland: www.bsr.nl.

Voor al uw vragen over de waterschapsbelastingen, aangifte, kwijtschelding enzovoorts kunt u contact opnemen met Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR):

Adresgegevens BSR