Openbare inschrijvingen voor verpachten agrarische percelen van Waterschap Rivierenland 2019 van start

4 oktober 2018 Op donderdag 1 en dinsdag 6 november 2018 zijn agrariërs van harte welkom om tijdens de openbare inschrijving in aanmerking te komen voor de pacht van agrarische percelen van het waterschap.

Waterschap Rivierenland heeft landbouwpercelen in eigendom om projecten (bijvoorbeeld waterberging, natuurvriendelijke oevers en dijkversterkingen) te realiseren. Percelen die op dit moment niet door het waterschap in gebruik zijn, worden tijdelijk in liberale pacht uitgegeven.

Zeventien agrarische kavels

Er worden in november 2018 zeventien agrarische kavels door het waterschap aangeboden. Het gaat om percelen in Varik, Dodewaard, Slijk-Ewijk, Heesselt, Echteld, Hellouw, Hardinxveld-Giessendam, Vianen, Culemborg en Beusichem. De grootte varieert van circa één tot ruim zes hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen. De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning toegewezen en ontvangt hier een pachtovereenkomst voor.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Eventueel kan nog maximaal tweemaal voor dezelfde kavel, met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. Dit geschiedt dan telkens voor één jaar en onder dezelfde voorwaarden. Alleen agrarische ondernemers binnen het werkgebied van Waterschap Rivierenland mogen inschrijven.

Hoe werkt het?

De openbare inschrijving is over twee data en locaties verdeeld:

Donderdag 1 november 2018

Kavelnummers: 1 t/m 10 (Varik, Dodewaard, Slijk-Ewijk, Heesselt en Echteld)
Inleveren inschrijving: tussen 12.00 en 13.00 uur
Opening inschrijvingen in openbaarheid: vanaf 13.30 uur
Waar: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Tiel, Siemensstraat 2 in Tiel

Dinsdag 6 november 2018

Kavelnummers: 12 t/m 18 (Hellouw, Hardinxveld-Giessendam, Vianen, Culemborg en Beusichem)
Inleveren inschrijving: tussen 12.00 en 13.00 uur
Opening inschrijvingen in openbaarheid: vanaf 13.30 uur
Waar: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Zaltbommel, Onderlangsweg 3 in Zaltbommel

Algemene informatie

Een overzicht van de werkwijze en de situering van de zeventien kavels treft u hier aan. De voorwaarden en bepalingen voor de uitgifte in pacht bij openbare inschrijving 2019 vindt u hier.

Inschrijfformulier per kavel

Onderstaand het overzicht van de inschrijfformulieren per kavel, inclusief kaart :
1. Varik, Paasweg, ± 3.25.39 ha
2. Varik, Weiweg, ± 1.74.76 ha
3. Varik, Weiweg, ± 1.57.55 ha
4. Dodewaard, Appelenburgseveldweg, ± 4.16.69 ha
5. Dodewaard, Waalbandijk, ± 3.87.70 ha
6. Dodewaard, Appelenburgseveldweg, ± 1.30.45 ha
7. Slijk-Ewijk, Waaldijk, ± 1.53.74 ha
8. Slijk-Ewijk, Waaldijk, ± 6.76.31 ha
9. Heesselt, Donkerstraat/ Gerestraat, ± 2.29.13 ha
10. Echteld, Verlengde Spoorstraat, ± 2.66.08 ha

12. Hellouw, Paalgraaf, ± 4.33.00 ha
13. Hardinxveld-Giessendam, Molenweg, ± 4.86.60 ha
14. Hardinxveld-Giessendam, Nabij Nieuwe Steeg, ± 2.65.83 ha
15. Vianen, Lekdijk, ± 2.60.91 ha
16. Culemborg, Parallelweg Oost, ± 2.15.33 ha
17. Culemborg, Acquoyseweg, ± 2.21.50 ha
18. Beusichem, Voorkoopstraat, ± 3.09.80 ha

Vragen?

Neem contact op met Team Grondzaken, Moniek Evers of Rob Belgers, Tel: (0344) 649 113, e-mail: grondzaken@wsrl.nl.