Uitgifte van ruim 675 hectare dijkhellingen in 2019

5 oktober 2018 Waterschap Rivierenland geeft voor 2019 ruim 675 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van gras (twee keer maaien en afvoeren) en in beperkte mate voor beweiding door schapen.
De dijkhellingen zijn te gebruiken voor het maaien van gras en beweiding door schapen.

Het gaat in totaal om 52 dijktrajecten, de uit te geven trajecten zijn over het gehele beheersgebied van Waterschap Rivierenland verdeeld en worden op 12,19, 26 november 2018 én op 3 december 2018 uitgegeven. De inschrijving op de genoemde inschrijfdata sluit steeds om 12.00 uur ’s middags.

U kunt alleen digitaal inschrijven via het digitale platform van Negometrix. Daarvoor is deze handleiding beschikbaar. Inschrijvingen die buiten Negometrix worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en ongeldig verklaard. Op de informatie-avond zal er een medewerker van het Waterschap aanwezig zijn om uitleg te geven over deze manier van inschrijven.

Inschrijving 12 november 2018 [inschrijving gesloten]

Inschrijving 19 november 2018

Inschrijving 26 november 2018

Inschrijving 3 december 2018

 

Uit te geven Dijktrajecten

Overzichtstekening 2019

Tekeningen 12 november: inschrijving gesloten

Tekeningen 19 november:

 Tekeningen 26 november:

 Tekeningen 3 december: