Uitgifte dijkpercelen 2020

4 december 2018

In 2020 geeft Waterschap Rivierenland weer dijkhellingen uit in het Rivierengebied. De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van gras en op voorkomende locaties voor het beweiden van schapen. In oktober 2019 worden de trajecten gepubliceerd in de regionale vak- en weekbladen en op de internetsite van Waterschap Rivierenland.

Vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die sturen naar Mailbox Uitgifte Dijkpercelen: uitgiftedijkpercelen@wsrl.nl.