Uitgifte dijkpercelen 2018

11 oktober 2017

Waterschap Rivierenland organiseert een informatieavond over de uitgifte op:

31 oktober 2017

te Tiel; De Blomboogerd 1, 4003 BX        19.30 -21.00 uur

Inschrijving

Het gaat in totaal om 30 dijktrajecten, de uit te geven trajecten zijn over het gehele beheersgebied van Waterschap Rivierenland verdeeld en worden op 13 en 20 november 2017 uitgegeven. De inschrijving op de genoemde inschrijfdata sluit steeds om 12.00 uur ’s middags.

Nieuw dit jaar is dat u alleen digitaal kunt inschrijven via Negometrix:

Voor het gebruik van Negometrix, zie Handleiding inschrijvers op tenders Uitgifte Dijkpercelen.

Op de informatie-avond zal er een medewerker van het Waterschap aanwezig zijn om uitleg te geven over deze manier van inschrijven.

Uit te geven Dijktrajecten

Uit te geven op 13 november 2017

Uit te geven op 20 november 2017