Varen

Voor gemotoriseerd varen op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard (onder andere de Alblas, de Graafstroom en de Giessen) moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Daarnaast gelden regels voor veilig varen, het voorkomen van overlast voor omwonenden en schade aan vaarwegen. In de Keur worden hiervoor regels gesteld.

U hoeft geen vaarvergunning meer aan te vragen bij het waterschap voor het gemotoriseerd varen op de Alblas, Giessen en de Graafstroom als uw boot binnen de maximale afmetingen valt die zijn genoemd in de algemene regels bij de  Keur.

Controleer of uw gemotoriseerd vaartuig binnen de afmetingen voor aangegeven vaarwegen valt.

Valt uw gemotoriseerd vaartuig niet binnen de afmetingen voor aangegeven vaarwegen? Dan is het gemotoriseerd varen in uw geval niet toegestaan en is het slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk hiervoor vergunning te krijgen.  Meer informatie over vergunningen met betrekking tot varen

Vaarregels

Regels op vaarwegen bevorderen veilig varen, het voorkomen van overlast voor omwonenden en schade aan vaarwegen, flora en fauna. Als vaarwegbeheerder op de vaarwegen op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard (onder andere de Alblas, de Graafstroom en de Giessen) ziet Waterschap Rivierenland toe op de naleving van deze regels.

Varen

Varen is alleen toegestaan in wateren die daarvoor zijn aangewezen. Voor alle andere wateren in het beheergebied van Waterschap Rivierenland geldt een vaarverbod voor gemotoriseerd varen.

Af- en aanmeren

Het is niet overal toegestaan om af/ aan te meren. Waar dat wel mag, gelden strikte voorwaarden. Dit wordt aangegeven met borden.

Ligplaatsverbod Linge

Voor de Linge, de gekanaliseerde Linge, het Kanaal van Steenenhoek en de Korne geldt een ligplaatsverbod. Informatie over het innemen van een ligplaats op de Linge.

Nachtvaarverbod

Op alle genoemde vaarwateren (met uitzondering van de Linge tussen Arkel en de sluis te Asperen en met uitzondering van de gekanaliseerde Linge.) geldt een nachtvaarverbod. Dat wil zeggen een vaarverbod tussen een half uur na zonsondergang en een half uur voor zonopkomst.

Maximum snelheden

Voor het varen geldt een maximum toegestane snelheid. Deze wordt aangegeven met borden.

Leeftijden

Voor gemotoriseerd varen gelden minimumleeftijden. Deze zijn vastgelegd in het binnenvaart politiereglement:

  • Tot 7 meter met een maximale snelheid van 13 km/u > 12 jaar.
  • Met een maximale snelheid boven 13 km/u >16 jaar.
  • Met een maximale snelheid boven 20 km/u > 18 jaar (en vaarbewijsplichtig).

Voor niet gemotoriseerde boten zoals roeiboten en kano’s, geldt geen minimum leeftijd.

Snelle motorboten

Een snelle motorboot wordt opgevat als een klein schip dat sneller kan varen dan 20 km/u. Speedboten vallen hieronder, maar ook bijvoorbeeld jachten en waterscooters. Om met snelle motorboten te varen, moet voldaan worden aan voorwaarden:

  • De bestuurder moet minimaal 18 jaar of ouder zijn.
  • Een Klein Vaarbewijs is verplicht.
  • De snelle motorboot moet voorzien zijn van een registratienummer. Het bijbehorende registratiebewijs moet direct kunnen worden getoond.
  • Voor iedere opvarende moet een reddingsvest binnen handbereik zijn.
  • De bestuurder moet verplicht de zogenaamde ‘dodemansknop’ gebruiken.
  • Een brandblusapparaat moet aanwezig zijn op de boot.
  • Is uw boot uitgerust met marifoon en/ of radar? Dan moeten de daarvoor benodigde documenten aan boord zijn.

Gedragsregels

Op vaarwegen gelden gedragsregels, net als op de weg. In de regel verleent een wendbaar schip voorrang aan een minder wendbaar schip. Een schip dat de rechteroever houdt, heeft altijd voorrang. Regels uit het Binnenvaartpolitiereglement zijn leidend.

Bedieningstijden sluizen en bruggen

De bedieningstijden van sluizen en bruggen zijn terug te vinden in onze regelgeving en in de A.N.W. B. Vaaralmanak.

Vragen en meldingen

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van de afdeling Handhaving. Ook meldingen omtrent vervuiling, onveilig en ongewenst gedrag op het water, enzovoorts, kunt u 24 uur per dag kwijt bij de afdeling Handhaving. Telefoon (0344) 649 410, email: meldpunt-handhaving@wsrl.nl.

Meer informatie

Meer informatie over beleid en regelgeving varen.