Verkoop agrarische percelen

30 oktober 2017 Op dit moment heeft het waterschap twee agrarische percelen te koop. De gronden zijn niet langer benodigd voor doeleinden van het waterschap. Gegadigden kunnen via een openbare inschrijvingsprocedure een bod doen. De kavels worden afzonderlijk en onder voorbehoud van gunning verkocht. Biedingen dienen uiterlijk 2 november 2017 voor 11.00 uur ingediend te zijn bij Notariskantoor Bethe en Hoogendoom in Eck en Wiel.

Perceel Beesd 

Het perceel in Beesd heeft een grootte van 6.01.40 hectare en wordt ontsloten via de Banweg. De kavel is gelegen in het bestemmingsplan buitengebied. In het verleden is het in gebruik geweest als boomgaard. Op dit moment is het in gebruik voor de teelt van mais.

Perceel Ochten

Het perceel aan de Verlengde Melkdreef in Ochten is momenteel in gebruik als grasland en is 1.61.70 hectare groot. De kavel is gelegen in het plangebied van bestemmingsplan Buitengebied Dodewaard-Echteld. 

Een bod doen

Indien u een bod wilt uitbrengen op één of beide kavels, dan dient u per kavel een bod te doen overeenkomstig de procedure zoals omschreven in 'brochure en inschrijvingsvoorwaarden'. De bieding dient uiterlijk op donderdag 2 november 2017 voor 11.00 uur, schriftelijk en conform de voorwaarden te zijn ingediend bij Notariskantoor Bethe en Hoogenboom, Vlissingsestraat 14, 4024 JL Eck en Wiel.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van Team Grondzaken, de heer A. Compagner, tel. 0344-649113.