Agrarisch perceel Ochten in de openbare verkoop

24 oktober 2018 Tot en met 13 november 2018 kunt u via Waterschap Rivierenland een agrarisch perceel kopen. Het gaat om perceel F 269, 31.064 m2 groot, in Ochten.

Het waterschap heeft percelen in eigendom om projecten zoals waterbergingen, dijkverbeteringen en natuurvriendelijke oevers te realiseren. Dit vraagt om continue beoordeling of percelen een doelstelling of strategische functie houden. Wanneer percelen geen doelstelling of strategische functie (meer) hebben, wordt een perceel verkocht. Zo ook dit perceel in Ochten.

Hoe verloopt de procedure?

Als u interesse heeft kunt u tot en met 13 november 2018 contact opnemen met Herbert Aalbers (zie onderstaand zijn gegevens) van team Grondzaken van Waterschap Rivierenland. In de tweede helft van november worden de geïnteresseerden geïnformeerd en wordt een overeenkomst opgesteld met de hoogstbiedende partij. In 2018 wordt de akte nog gepasseerd bij de notaris.

Meer informatie of geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met team Grondzaken, Herbert Aalbers, tel: 06-12917658, e-mail: h.aalbers@wsrl.nl.