Vergunning of melding?

Veel werkzaamheden in de buurt van een dijk, water of een weg in het beheer van het waterschap, zijn niet zonder meer toegestaan. Op deze pagina leest u per onderwerp of een melding of een vergunning nodig en mogelijk is.
Staat uw onderwerp er niet bij of twijfelt u? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen.
E-mail: vergunningen@wsrl.nl.
Voor meer (algemene) informatie klik op onderstaande links.