Dijkversterking

Sterke dijken zijn van levensbelang voor Nederland. Dat geldt zeker voor het rivierengebied, waar 4 miljoen mensen wonen, werken en recreëren.

Zonder onze dijken, kades en boezemkades zou het rivierengebied regelmatig onder water lopen. Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat de dijken in het rivierengebied in topconditie verkeren. We houden de kwaliteit van de dijken voortdurend in de gaten en treffen maatregelen als dat nodig is. Momenteel voeren we een groot aantal dijkversterkingsprojecten uit. Dat is nodig, omdat de grote rivieren in Nederland als gevolg van de klimaatverandering meer water te verwerken krijgen. Sommige (delen van) dijken zijn niet bestand tegen de verwachte rivierwaterstijging. Na de dijkverbetering voldoen deze dijken weer aan de veiligheidsnormen.

Alle informatie over de dijkversterkingsprojecten van Waterschap Rivierenland vindt u op onze speciale website Dijkversterking

Meer informatie

Lees meer over onze kerntaak Veilige dijken.

 

Lees meer over

Veilige dijken