Zonder onze dijken, kades en boezemkades zou het rivierengebied regelmatig onder water lopen. Waterschap Rivierenland zorgt ervoor dat de dijken in het rivierengebied in topconditie verkeren. We houden de kwaliteit van de dijken voortdurend in de gaten en treffen maatregelen als dat nodig is. Als gevolg van de klimaatverandering krijgen de grote rivieren in Nederland als meer water te verwerken krijgen.