Vispassage Vierbansche Sluis

11 april 2016 Medio maart is het waterschap begonnen met de aanleg van een vispassage aan de Vierbansche Sluis tussen Nieuwendijk en Werkendam. Aannemer P. de Visser voert de werkzaamheden uit. De vispassage gaat voor een betere vispopulatie zorgen. Tevens zal door het open maken van de oude sluis de doorstroming van het water en daarmee de waterkwaliteit verbeteren. Het project is mede mogelijk gemaakt doordat aanliggende perceeleigenaren hun grond beschikbaar hebben gesteld. De werkzaamheden duren tot medio juni 2016.

Vispassage

De vispassage bestaat uit houten schotten met aan weerszijden maaskeien voor een natuurlijke uitstraling. Dankzij de passage kunnen vissen straks het peilverschil van 60 cm tussen de Gantel en de Bleke Kil overbruggen. Voor de aanleg wordt de bestaande greppel vanaf de sluis tot aan de Bleke Kil vergroot en verdiept. De uitkomende grond van zo’n 2.500 kuub kan ter plaatse worden gebruikt voor verbetering en/of ophoging van de naast gelegen agrarische percelen. 

Stand van zaken

Op dit moment wordt de bestaande greppel vanaf de sluis tot aan de Bleke Kil vergroot en verdiept. Ook is de oude sluis inmiddels uitgegraven en vrij gemaakt. De werkzaamheden verlopen voorspoedig.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of kaartmateriaal kunt u terecht bij projectleider Simon Opić, bereikbaar via telefoon 0344 – 64 93 62 of mail s.opic@wsrl.nl