Vispassages

Volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet het water in sloten en vijvers in goede ecologische conditie zijn. De aanwezigheid van verschillende planten en dieren is daarom noodzakelijk. Door stuwen en gemalen zijn vissen echter beperkt in hun leefgebied en kunnen ze zich moeilijk verplaatsen. Dit terwijl de meeste soorten van nature trekken om te paaien. Om de vispopulatie op peil te houden en te zorgen voor schoon water, zorgt het waterschap voor de aanleg van vispassages.
Een vispassage in aanleg

Een vispassage is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven tot het achterland. Iedere vispassage wordt afzonderlijk en afhankelijk van de locatie en het gebruik ontworpen. Er zijn diverse technieken mogelijk. Inmiddels zijn er in het rivierengebied al zo’n 25 vispassages aangelegd.

Vispassages: