Actueel

Waterschap Rivierenland werkt de komende jaren aan het verbeteren van de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de natuurwaarden) in en rondom de Hoge Boezem van de Overwaard (HBO) bij Kinderdijk. Op 8 augustus 2016 startte Waterschap Rivierenland met de uitvoering. Het verdiepen van het Achterwaterschap en het aanleggen van het rietmoeras is een meerjarenproject dat duurt tot 2022.

Nieuwsberichten

11 juni 2018 Groen rietmoeras

Het rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard wordt groen. Riet en lisdodde winnen terrein. De aanleg van het moeras startte in 2015. Na drie jaar wordt het moeras nu goed zichtbaar. In maart 2018 zaaide het waterschap op proef riet en lisdodde, vooral op die plekken kleurt het moeras groen.

2018 HBO-week24-ceesvdwal_10.jpg
Het rietmoeras in juni 2018

2018 voortgang rietsmoeras Kinderdijk.jpg

Contour van het rietmoeras in 2016


 

7 augustus 2017 Opnames TV programma

Vandaag werden opnames gemaakt voor het programma voor Knooppunt Holland. Deze tv-serie laat zien hoeveel moois Zuid-Holland te bieden heeft. In deze aflevering fietst woordvoerder van Partij van de Dieren Laurens de Groot in de Alblasserwaard. Onderweg sprak hij projectleider Nico Maat over het verdiepen van het Achterwaterschap en het hergebruik van de vrijgekomen grond voor de aanleg van het rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard.

27 juni 2017 Presentatie informatiebijeenkomst

Vanwege een aangepaste planning van de werkzaamheden was er vanavond een bijeenkomst. Klik hier voor de presentatie.

8 juni 2017 -  prachtige beelden van verrassende timelapse 

De aanleg van het rietmoeras duurt nog jaren. Om de ontwikkeling van de natuur en  werkzaamheden te volgen maken we foto's vanaf ene vaste standplaats. elk uur twee foto's. De eerste opbrengst heeft ons verrast door de prachtige wolkenpartijen en kleuren. Bekijk ze op deze timelapse

  

 

 

1 juni 2017 - Informatiebijeenkomst aangepaste planning werkzaamheden

Aannemer Schilder is vorig jaar zomer gestart met het verdiepen van het Achterwaterschap en de aanleg van het toekomstige rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard. Vanwege het broedseizoen ligt het werk nu stil.
In augustus hervat de aannemer de werkzaamheden met een aangepaste planning. Daarom is er op dinsdag  27 juni 2017 van 19.00 tot 20.00 uur hierover een bijeenkomst bij Partycentrum De Klok, Molenstraat 117 in Kinderdijk. U bent dan van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. De zaal is open vanaf 18.45 uur.

25 april  2017 - Meer projecten bij Werelderfgoed Kinderdijk

Naast het verdiepen van het Achterwaterschap en de aanleg van het rietmoeras werkt het waterschap aan nog twee projecten rondom het Werelderfgoed Kinderdijk. Dit zijn de renovatie en toekomstplannen voor het JU Smitgemaal, én de herziening van het peilbesluit van de Alblasserwaard. U leest hierover in deze nieuwsbrief.

17 maart 2017 - Ontwikkeling van het rietmoeras in beeld

De aanleg van het rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard duurt nog jaren. Toch zijn de eerste veranderingen van het gebied al zichtbaar en dat vinden we interessant om te volgen. Daarom hebben we er een camera geplaatst die voortdurend opnames maakt. Zo missen we niets van de ontwikkeling van de natuur, de seizoenen en de werkzaamheden. Zo'n 2 à 3 maal per jaar zullen we de beelden tonen. Hou het in de gaten.

 

14 maart 2017 - Werkzaamheden tijdelijk gestopt

Vanwege het broedseizoen vinden er van 15 maart tot 15 augustus 2017 geen baggerwerkzaamheden plaats. Tot aan het einde van deze week wordt het gebruikte materieel
door de aannemer opgeruimd, aan de kant gelegd en gedeeltelijk afgevoerd. In de zomer brengt de aannemer dit materieel weer terug in het werkgebied en gaat vanaf half augustus verder met het verdiepen van het Achterwaterschap en de aanleg van het rietmoeras.
 

6 februari 2017 - Opruimwerkzaamheden bij Ir. G.N. Kokgemaal

Vanochtend is bij baggerwerkzaamheden  hydrauliek-olie vrijgekomen ter hoogte van het Ir. G.N. Kokgemaal. Vanmiddag maakt een erkend milieubedrijf met behulp van een afzuigwagen  een begin met het verwijderen van de olie. De opruimwerkzaamheden worden naar alle waarschijnlijkheid  vandaag ook afgerond. Dankzij snel en pro-actief handelen is geen enkele schade voor de omgeving of omwonenden ontstaan.

17 januari 2017 - Uitleg over aanleg rietmoeras

Er is een korte film gemaakt met uitleg over het project en een terugblik op de werkzaamheden tot en met eind 2016. Bekijk de film.

7 december  2016 - Extra werkzaamheden

In de palendam in de Hoge Boezem, ter hoogte van de voormalige vogelkijkhut, is een lek ontstaan waar vertroebeld water uitstroomt. Om dit te verhelpen zal over een lengte van ongeveer 40 meter een platenwand in de palendam worden aangebracht. De aannemer voert morgen de reparatie bij daglicht uit en realiseert in de zomer van 2017 een definitieve oplossing.
Het vertroebelde water veroorzaakt geen schade voor de natuur of omwonenden. 

28 november 2016 - Aanleg rietmoeras in volle gang

Hier is de palendam te zien, waarin we het  rietmoeras aanleggen.  De donkere vlek geeft aan waar al grond uit het Achterwaterschap is aangebracht.  Het vertroebelde water blijft netjes binnen de palendam, daarbuiten is het water helder. De molens van Kinderdijk zijn op de achtergrond zichtbaar.

4 november  2016 - Voorbeeld voor duurzame inkoop

De opgegraven veengrond uit het Achterwaterschap gebruiken we voor de aanleg van het rietmoeras. Om die reden zijn we een voorbeeld in het artikel van Binnenlands Bestuur over duurzame inkoop en belangen die meeliften.
Lees hier het hele artikel

3 november 2016 - Planning komende jaren

Komende jaren verdiepen we het Achterwaterschap. In de zomerperiodes stoppen de werkzaamheden. De ingebrachte grond kan zich in deze tijd zetten en steviger worden.

Speciale baggermachine
Het uitgraven van de grond gebeurt met een speciale baggermachine. Aan de voorzijde van de machine ziet u een grote snijkopzuiger. Achter deze zuiger hangt een leiding die direct is verbonden met de leidingen die binnenin de palendam liggen. De opgegraven grond wordt via deze leidingen direct in het rietmoeras gepompt.

 

Geen of weinig nieuwsberichten
Van het verdiepen van het Achterwaterschap is komende tijd weinig merkbaar voor de omgeving. De baggermachine zal zich telkens langzaam verplaatsen en stap voor stap zijn werk doen. We zullen komende periode dan ook geen of weinig nieuwsberichten meer plaatsen.

Planning komende jaren
De planning van de werkzaamheden is als volgt:

oktober 2016 – maart 2017
Verdiepen Achterwaterschap van G.N. Kok-gemaal tot Zijdeweg en vullen rietmoeras met grond

september 2017 – maart 2018
Verdiepen Achterwaterschap van Zijdeweg tot De Donk en vullen rietmoeras met grond

september 2019 – maart 2020
Verdiepen Achterwaterschap traject langs de molens en vullen rietmoeras met grond

2020 – 2022
Planten riet, graven watergangen en aanleg natuurvriendelijke oevers

26 oktober 2016 - Meten is weten: paaltjes in de kade

Langs het Achterwaterschap, op het traject van de fietsbrug bij de Middelweg tot de Zijdebrug, staan aan beide zijden van het water tijdelijk 200 houten paaltjes met een oranje bovenkant. Elke 50 meter staat er zo’n paaltje op de kade, op de (schuine) helling aan de waterkant. Ieder houten paaltje markeert de plaats van de smalle stalen buisjes die er pal naast staan. De stalen buisjes zijn een hulpmiddel voor het waterschap om veranderingen in de kade te kunnen meten. Daarom heeft elk paaltje een eigen uniek nummer.

Kades en dijken zijn altijd in beweging (we praten over millimeters). Dat is normaal. We onderzoeken nu of er door het verdiepen van het Achterwaterschap meer beweging is dan anders. Dat meten we voorafgaand aan de uitgraven van het Achterwaterschap, tijdens het verdiepen en na afloop. De paaltjes blijven staan tot september 2017. Daarna halen we de paaltjes en buisjes weg en verplaatsen deze naar het volgende traject dat wordt verdiept.

 

24 oktober 2016 - Voorlopig laatste dronefoto's

Komende periode maken we - vanwege natuurbeheer- geen dronefoto's meer boven de Hoge Boezem van de Overwaard. Maar de laatste dronefoto's, waarop goed te zien is dat de palendam helemaal klaar is, willen wij u natuurlijk niet onthouden. U ziet ook hoe de opgegraven grond met behulp van persleidingen de binnenzijde van de palendam vult.

 

17 oktober 2016 - Palendam is klaar!

Vorige week vonden de laatste werkzaamheden plaats voor de aanleg van de omtrek van het nieuwe rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard (HBO). Zoals het verplaatsen van de vissen van de binnen- naar de buitenzijde van de palendam. En het sluiten van de noordwesthoek van de palendam met de laatste palen, dwarsbalken, spijkerlatten, doek en klei. Ook hebben we aan de westzijde de eerste 5000 rietplanten in de dam geplant. De binnenzijde van de palendam is nu klaar om gevuld te worden met grond uit het Achterwaterschap, de volgende stap in dit bijzondere project.

  

Volgens planning
De aanleg van de palendam is volledig volgens planning verlopen. De werkzaamheden zijn afgerond vóór 15 oktober. Vanaf deze datum mag vanwege het broedseizoen niet meer in het Natura2000-gebied worden gewerkt. Vorige week is daarom ook alle materieel en materiaal afgevoerd uit de Hoge Boezem van de Overwaard. De loswal wordt deze week opgeruimd.

 

Start baggeren
Maandag 17 oktober is de aannemer begonnen met het verdiepen (baggeren) van het Achterwaterschap. Hij is gestart bij het G.N. Kok-gemaal. Deze week wordt het traject gegraven tot de eerste molen. Daarna volgt het gedeelte van de Jachthaven Overwaard tot de Zijdeweg. Naar schatting wordt er zo’n 10.000 m2 grond per week opgegraven!

 

Grond via persleidingen naar HBO
De aannemer verdiept het Achterwaterschap met behulp van een speciale baggermachine, een cutterzuiger. Achter de boot hangen ‘slangen van leidingen’ die direct verbonden zijn met de persleidingen die naast elkaar aan de binnenzijde van de palendam liggen. Afsluiters helpen om de grond egaal in te brengen en goed te verdelen over plas. Het duurt nog enkele jaren voordat het rietmoeras van 30 voetbalvelden groot helemaal klaar is.

11 oktober 2016 - Film werkzaamheden september

De aanleg van de palendam voor het nieuwe rietmoeras brengen we ook in beeld door middel van film. Van de werkzaamheden in september hebben we weer een mooie samenvatting gemaakt. Klik op onderstaande foto of op deze link: film september 2016.

7 oktober 2016 - Persleidingen en verplaatsen vissen

Aan de binnenzijde van de palendam liggen sinds kort de persleidingen die bedoeld zijn voor het vullen van het toekomstige rietmoeras met grond. Vanaf het Achterwaterschap wordt de grond via deze buizen naar de binnenzijde van de palendam getransporteerd (geperst). Het Achterwaterschap wordt komende jaren over 9 km verdiept met ca. 1 meter voor een betere waterveiligheid in de regio. De opgegraven grond hergebruiken we voor het vullen van de palendam en realisatie van het rietmoeras. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.

 

Verplaatsen vissen
Eind deze week starten we daarnaast met het verplaatsen van de vissen die nog aanwezig zijn aan de binnenzijde van de palendam. Vanwege het ondiepe en troebele water verwachten we dat er niet veel grote vissen meer aanwezig zijn, mogelijk nog wel kleine vissen. Uit zorgvuldig natuurbeheer wil het waterschap daarom alle achtergebleven vissen verplaatsen voordat we de palendam dichten met grond. Het verplaatsen van de vissen gebeurt door een professionele visser. Daarnaast is de lokale visvereniging Stichting V.I.S.S.E.N. betrokken bij het proces en aanwezig bij het verplaatsen. De vissen worden geteld en ook wordt bijgehouden welke soorten we verplaatsen.

 

Visvriendelijk
Het verplaatsen gebeurt door middel van een beproefde visvriendelijke methode die geen gevolgen heeft voor de vissen. Met behulp van een soort elektrisch schepnet worden elektrische stroompjes in het water gebracht. De vissen raken niet verdoofd of bewusteloos, maar zijn eventjes gedesoriënteerd. In plaats van te vluchten worden vissen in een omtrek van ongeveer 1 meter aangetrokken door het elektrische schepnet en zwemmen hier ‘automatisch’ naar toe. Vervolgens kunnen de vissen eenvoudig uit het water worden gehaald. We verzamelen de vissen daarna in speciale bakken en zetten de vissen zo snel als mogelijk weer uit naar wateren in de omgeving. Het verplaatsen van de vissen duurt ongeveer 1 week.

29 september 2016 - 3000 palen = mijlpaal

Alle 3000 palen van de palendam staan sinds begin deze week in de bodem van de Hoge Boezem van de Overwaard. Een mijlpaal is bereikt!

 

De omtrek van de palendam voor het rietmoeras is hiermee, op enkele afrondende werkzaamheden na, nu echt bijna klaar. De allerlaatste hoek wordt pas ‘gesloten’ nadat alle werkzaamheden aan de binnenzijde van de palendam zijn afgerond. Deze en komende week worden de laatste gordingen, klampschotten en doek aangebracht aan de westzijde. Ook wordt de palendam hier nog gevuld met klei.

 

Vanaf half oktober starten we met het baggeren van het Achterwaterschap en het persen van de opgegraven grond naar de Hoge Boezem. Daarvoor worden deze en volgende week nog meer persleidingen (aaneengeschakelde buizen) naar de Hoge Boezem gebracht. In het rietmoeras komen 5 strengen persleidingen met een lengte van zo’n 250-300 meter naast elkaar te liggen (de paaltjes binnen de palendam markeren de positie), plus nog een streng buizen naar de zuidoosthoek. De persleidingen kan de aannemer straks met behulp van afsluiters open en dicht zetten zodat de grond egaal wordt ingebracht en goed wordt verdeeld over het toekomstige rietmoeras.

 

 

20 september 2016 - Omtrek palendam bijna klaar

De omtrek van de palendam voor het nieuwe rietmoeras is bijna klaar. De laatste 450 meter palendam (± 675 palen) aan de westkant wordt volgens planning deze week geplaatst. Zo’n 200 palen van de westzijde staan daar sinds afgelopen vrijdag al in de bodem.

 

Vanwege de harde ondergrond aan de westzijde (waar zich de restanten van de originele kade bevinden) verloopt het drukken van de laatste palen minder snel dan aan de andere zijden. Een klein stukje van de palendam aan de noordwestkant wordt nog even ‘open’ gelaten, zodat de aannemer naar de binnenzijde van de palendam kan blijven varen voor afrondende werkzaamheden.

 

Twee lagen klei

Aan de noord-, oost- en zuidkant van de palendam zijn alle gordingen, klampschotten en doek tussen de palen aangebracht. Ook het vullen van de palendam met een laag klei en bagger is al een eind op streek: de noordzijde is gevuld tot aan de gordingen, de oostzijde is voor twee derde gevuld en ook de zuidzijde wordt deze week met bagger afgewerkt.

  

  

Pijpleidingen en boosters

Ondertussen starten ook de voorbereidende werkzaamheden voor het baggeren van het Achterwaterschap en het transport van de afgegraven grond naar het rietmoeras. Via pijpleidingen en met behulp van boosters (grote pomp die de baggerspecie over langere afstanden ‘perst’), wordt de opgegraven grond naar de Hoge Boezem gebracht. De losse buizen voor de persleidingen worden met elkaar verbonden bij Streefkerk en in het Achterwaterschap gebracht. In lange strengen worden de buizen met een sleepboot naar de Hoge Boezem van de Overwaard gedreven. Daar komt de pijpleiding via de zuidzijde het rietmoeras binnen.

14 september 2016 - Bekijk de werkzaamheden op film

Vindt u het interessant meer te zien van de werkzaamheden voor de aanleg van de palendam? Bekijk dan het het filmpje (klik op de foto of de link) over de werkzaamheden van afgelopen maand.

Filmpje werkzaamheden augustus

 

7 september 2016 - Eerste doek voor palendam

De werkzaamheden voor de aanleg van de palendam van het nieuwe rietmoeras gaan gestaag verder. Nadat alle gordingen en klampschotten aan de oost – en noordzijde aan de palendam zijn bevestigd, is de aannemer maandag 5 september aan de oostzijde begonnen met het bevestigen van doek tussen de palen. Het doek zorgt ervoor dat de grond tussen de palen op zijn plek blijft en dat er een soort dam ontstaat. Aan de zuidzijde worden momenteel gordingen en klampschotten aan de palen bevestigd.

 

Doek
Het doek is gemaakt van een sterke, waterdoorlatende geotextiel (niet-geweven kunststof). Het wordt aan beide zijden van de palenrij met een spijkerlat aan de gordingen (sterke balken die de palen verbinden) vastgemaakt. Na het neerlaten van het doek tot op de bodem, vullen we de palendam met klei. Hier is op 6 september een begin mee gemaakt.

 

Klei
De benodigde klei wordt aan de westzijde (binnenzijde kering) uit de Hoge Boezem van de Overwaard ontgraven, pal voor de strook waar de westkant van de palendam nog moet worden geplaatst. Door deze ontgraving ontstaat voldoende waterdiepte, zodat de palendam gezet kan worden. Zo snijdt het mes aan twee kanten omdat we anders grond vanuit het Achterwaterschap hadden moeten transporteren.

 

29 augustus 2016 - 2000 palen geplaatst!

Inmiddels zijn al meer dan 2000 van de 3000 palen geplaatst voor de palendam die de omtrek vormt van het nieuwe rietmoeras. Er is nu een dubbele rij palen gezet aan de oost- en noord- en zuidkant. Ook is ¼ van de gordingen inmiddels bevestigd. Dat zijn zware balken die de palen aan de bovenkant met elkaar verbinden. De gordingen zorgen ervoor dat er een stevige, rechte palenrij ontstaat. Zodra de gordingen zijn aangebracht worden de werkzaamheden vervolgd met het aanbrengen van doek tussen de palen, klampschotten (die het doek op zijn plaats moeten houden) en het plaatsen van de palen aan de westkant. De omtrek van het nieuwe rietmoeras krijgt meer en meer vorm!

 

 

29 augustus 2016 - Oliebooms bewijzen nut

Bij het verwisselen van een onderdeel van een kraan is vanmorgen een zeer kleine hoeveelheid olie in het water terecht gekomen. De kraan stond op een ponton aan de noordoostzijde in de Hoge Boezem van de Overwaard. De kleine olievlek werd direct ontdekt en is onmiddellijk ingesloten met een olieboom (een soort slang die olie absorbeert). Dankzij adequaat handelen van de aannemer en gunstige weersomstandigheden was de kleine olievlek rond 11.00 uur volledig verwijderd. De olievlek heeft geen gevolgen voor de omgeving.

22 augustus 2016 - Eerste dronebeelden aanleg palendam

De aanleg van de palendam is afgelopen vrijdag voor het eerst gefotografeerd vanuit de lucht, met een drone. Op de luchtfoto’s is goed te zien dat alle palen aan de oostzijde nu zijn geplaatst. Ook zie je dat gordingen (zware balken tussen de palen) worden aangebracht. Inmiddels is het plaatsen van palen vervolgd aan de noordkant van het toekomstige rietmoeras.

  

    

In en rond Kinderdijk vliegen vaker drones over het gebied. Het waterschap realiseert zich dat de omving hier soms overlast van heeft. Wij doen er alles aan om hinder te voorkomen. Daarom werken we uitsluitend met een officiële dronepiloot die over alle benodigde vergunningen beschikt. Wij zullen niet met de drone niet boven de molens vliegen. Ook vliegen we niet voor 10.00 uur 's morgens en na 16.00 uur 's middags vanwege de voorkomende vogels in het gebied.

18 augustus 2016 - Oostzijde palendam krijgt al vorm

Maandag 15 augustus is Waterschap Rivierenland gestart met het plaatsen van palen in de Hoge Boezem van de Overwaard. In de periode half augustus – half oktober plaatsen we hier zo’n 3000 palen. Alle palen tezamen vormen de palendam die de omtrek vormt van het rietmoeras.

Afgelopen avonden zijn telkens 3 vrachtwagens met elk zo’n 70 palen aangevoerd. De palen zijn bij de loswal Overwaard overgeheveld op 3 beunbakken (vaartuigen zonder opbouw). Deze worden vervolgens (dezelfde avond of volgende ochtend) naar de  2 km verderop gelegen  grote plas gevaren. Daar wordt elke paal in de grond gedrukt met behulp van zware kranen. De grijper van de kraan pakt de paal eerst horizontaal  van de naastliggende beunbak en draait deze vervolgens in verticale richting. Met behulp van een mal wordt de paal op de juiste plek gezet en met kracht in de bodem gedrukt tot de juiste hoogte is bereikt.

 

Het plaatsen van de palen is gestart aan de oostkant van de palendam (aan de kant van Nieuw-Lekkerland). In vier dagen tijd zijn aan deze zijde al zo’n 500 van de 880 palen geplaatst (oostkant is in totaal 650 meter lang). De palen worden in een dubbele rij gezet. Vrij snel na het plaatsen van de palen is een begin gemaakt met het aanbrengen van de gordingen, zware balken die de palen aan de bovenkant met elkaar verbinden. Vanaf volgende week wordt er doek tussen de palen gehangen; de palendam krijgt dan steeds meer vorm. Laatste stap is het vullen van de palendam met grond en beplanten met riet. Omdat de werkzaamheden vanaf de kant nauwelijks zichtbaar zijn, brengen wij het werk in beeld met foto's en film. Vanaf de loswallen, het water en binnenkort ook vanuit de lucht met behulp van een drone.

15 augustus 2016 - Loswallen gereed

In de week van 8-12 augustus heeft Waterschap Rivierenland twee loswallen aangelegd bij de Hoge Boezem van de Overwaard Kinderdijk. Belangrijkste is de loswal Overwaard. Deze dient als tijdelijke opslagplaats van materialen en als werkterrein voor de aanleg van een rietmoeras middenin de Hoge Boezem van de Overwaard. Vanaf de loswal Overwaard voert de aannemer over het water bouwmaterialen (zoals palen en balken) aan naar de 2 km verderop gelegen plas, de plek van het rietmoeras.

 

Voor het rietmoeras wordt eerst een palendam aangelegd die het rietmoeras afbakent. Dat gebeurt in de periode medio augustus – medio oktober. Ter voorbereiding heeft de aannemer in opdracht van het waterschap twee loswallen aangelegd. Loswal Wisboom wordt gebruikt als parkeerterrein, keetlocatie en voor opslag van klein materiaal. Loswal Overwaard is afgelopen week gebruikt voor de aanvoer van zwaar materieel (zoals kranen en vaartuigen) en andere materialen. Daarnaast dient deze loswal tot half oktober als overslagpunt van hout dat met vaartuigen naar de Hoge Boezem van de Overwaard wordt vervoerd.

Om de veiligheid van bezoekers en aanwonenden te waarborgen is de loswal afgezet met bouwhekken. De aanvoer van materieel en materiaal naar de losplaats vindt uitsluitend plaats in de avonduren om hinder voor de omgeving te voorkomen. De aanvoer van hout over het water en de aanleg van de palendam vindt overdag plaats. Dit gebeurt grotendeels buiten gehoorafstand en buiten het gezichtsveld van de omgeving. 

11 augustus 2016 – Kleine olielekkage snel opgelost 

Woensdag 10 augustus heeft een kleine olielekkage plaatsgevonden uit een ponton bij de tijdelijke loswal Overwaard in Kinderdijk. Alle olie is gisteren en vannacht nog verwijderd. Er is geen enkele schade voor de natuur of omwonenden.

Pontons worden vanaf komende week gebruikt voor vervoer van hout naar de Hoge Boezem van de Overwaard voor de aanleg van het rietmoeras. Nadat de lekkage omstreeks het middaguur is ontdekt heeft de aannemer snel gehandeld en de olievlek ingesloten met oliebooms, een soort slangen die de olie direct indammen en absorberen. Vervolgens is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld die alle olie gisteren en vannacht nog volledig heeft opgeruimd met behulp van een olieskimmer (een apparaat waarmee olie uit vloeistoffen kunt halen) en absorberende matten. De oliebooms en matten zijn niet langer nodig en zijn donderdagmorgen weer weggehaald. Dankzij snel en pro-actief handelen is geen enkele schade voor de omgeving ontstaan.

8 augustus 2016 - Start verdiepen Achterwaterschap en aanleg rietmoeras

De werkzaamheden voor de aanleg van het rietmoeras beginnen met de aanleg van een palendam. De palendam, die het rietmoeras afbakent, wordt aangelegd in de periode 8 augustus 2016 - medio oktober 2016. De aannemer legt hiervoor eerst twee loswallen aan in de week van 8-12 augustus. Ook wordt in deze week veel materieel aangevoerd, zoals pontons en kranen. De loswallen dienen als tijdelijke opslagplaats van materialen en als werkterrein.

Vanaf de loswallen voert de aannemer over het water vanaf medio augustus bouwmaterialen (palen, balken etc.) aan naar de Hoge Boezem van de Overwaard. Voor de aanleg van de palendam doen we er alles aan om overlast voor omwonenden en bezoekers (toeristen) te voorkomen. Alle aanvoer van materiaal en materieel gebeurt daarom in de avonduren. Van de werkzaamheden in de Hoge Boezem van de Overwaard zelf ondervindt de omgeving nauwelijks hinder, deze bevinden zich grotendeels buiten het gezichtsveld.

Foto, film en drone-beelden
Omdat de werkzaamheden vanaf de kant nauwelijks zichtbaar zijn, brengen wij het werk in beeld met foto's en film. Vanaf de loswallen, het water en ook vanuit de lucht met behulp van een drone. In de periode18 augustus – 15 oktober laten we hiervoor gemiddeld 1x per week gedurende één uur een drone over het gebied vliegen.  Het waterschap werkt uitsluitend met een officiële dronepiloot die over alle benodigde vergunningen beschikt. Hij zal met de drone niet boven de molens vliegen. Regelmatig zullen wij de foto's en filmbeelden publiceren op onder andere deze website.