Films en fotoalbum

Door het aanleggen van een rietmoeras en het verdiepen van het Achterwaterschap verbetert Waterschap Rivierenland de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de natuurwaarden in en rondom de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk.  Een terugblik op de werkzaamheden: