Hoge Boezem van de Overwaard Kinderdijk

Waterschap Rivierenland werkt in en rondom de Hoge Boezem van de Overwaard in Kinderdijk (Alblasserwaard) aan het verbeteren van de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de natuurwaarden. Dankzij de integrale aanpak ontstaat er een bijzondere win-winsituatie.

Wat gaan we doen?

We verbeteren de waterveiligheid door het Achterwaterschap te verdiepen. Het Achterwaterschap stroomt hierdoor beter door, waardoor de waterstand in het oosten van de Alblasserwaard  minder stijgt bij extreme omstandigheden (zoals hevige regenval en westenwind). Er is daardoor minder kans op een kadedoorbraak en wateroverlast in de omgeving. 

De opgegraven grond uit het Achterwaterschap gebruiken we voor de aanleg van een rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard. Hiermee draagt het Waterschap niet alleen bij aan natuurdoelen van Natura2000 maar verwachten we op de lange termijn ook de waterkwaliteit te verbeteren. De verschillende maatregelen versterken elkaar waardoor een bijzondere win-winsituatie ontstaat.

Kader

Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor schoon water en veilige dijken in het rivierengebied. Ook in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden werken we continu aan het verbeteren van de waterveiligheid en de waterkwaliteit. In dit kader heeft het waterschap bij de Hoge Boezem van de Overwaard afgelopen jaren al een aantal maatregelen getroffen:  de Maalkom en het Afsluitmiddel van de Hoge Boezem van de Overwaard zijn aangepast en een deel van het Achterwaterschap is verdiept.

Komende jaren voeren we nog een aantal maatregelen uit, zoals het verder verdiepen van het Achterwaterschap en de aanleg van een rietmoeras. Alle maatregelen tezamen leiden tot een verbetering van niet alleen de waterveiligheid, maar ook van de waterkwaliteit en natuurwaarden in dit gebied.

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit en natuurwaarden ontvangt Waterschap Rivierenland een financiële bijdrage van de Provincie Zuid-Holland. 

Lees meer

Meer weten over de werkzaamheden in en rondom de Hoge Boezem van de Overwaard? Lees dan verder op een van de volgende pagina's: