Planning

Waterschap Rivierenland werkt de komende jaren in en rondom de Hoge Boezem van de Overwaard in Kinderdijk (Alblasserwaard) aan het verbeteren van de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de natuurwaarden. We verdiepen hiervoor het Achterwaterschap en leggen een rietmoeras aan in de Hoge Boezem van de Overwaard. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats.

Onderstaand leest u de planning van de verschillende fases in het project. De werkzaamheden van aannemersbedrijf JP Schilder BV betreffen fase 1 tot en met 3.

Een beschrijving van de werkzaamheden en detailplanning leest u op de pagina 'Werkzaamheden'.

Fase 1: augustus 2016 – oktober 2016*

 • Aanleg los-/overslaglocaties (week 8-12 augustus)
 • Aanvoer materieel (vaartuigen en kranen) en materiaal (week 8-12 augustus)
 • Bouwen palendam van rietmoeras (vanaf 15 augustus)
 • Vullen rand van de palendam

* Werken met groot materieel in de winterperiode mag niet vanwege natuurbeheer, daarom vinden deze werkzaamheden in de zomer en het vroege najaar plaats.

Fase 2: oktober 2016 - maart 2017

 • Baggeren Achterwaterschap
 • ‘Vullen’ rietmoeras met opgegraven grond
 • Consolidatie (inzakken en steviger worden) van de grond

Fase 3: september 2017 – maart 2018

 • werkzaamheden in HBO (tot oktober 2017)
 • Baggeren Achterwaterschap zowel langs de molens als het traject Brandwijk-Streefkerk
 • Aanleg weilanddepots met opgegraven grond in de omgeving van Brandwijk-Streefkerk
 • ‘Vullen’ rietmoeras met opgegraven grond
 • Consolidatie van de grond

 Fase 4 : In de periode nazomer 2018 - najaar 2018

 • Baggeren Achterwaterschap (deel 2, langs de Molens)
 • ‘Vullen’ rietmoeras met opgegraven grond
 • Consolidatie van de grond

Fase 5: In de periode 2020 - 2022**

 • Planten riet in rietmoeras
 • Inrichten rietmoeras door:
      - graven watergangen
      - aanleggen natuurvriendelijke oevers

**  Planningsperiode is onder voorbehoud. Planning is afhankelijk van resultaten van het voortgangsonderzoek. Voorbeelden van resultaten die de planning beïnvloeden: stevigheid van het rietmoeras en/of slagen van rietaanplant.