Werkzaamheden

Waterschap Rivierenland verdiept het Achterwaterschap en legt een rietmoeras aan in de Hoge Boezem van de Overwaard. Hiermee verbeteren we de waterveiligheid, waterkwaliteit en natuurwaarden in het gebied.

Verdiepen Achterwaterschap

Door het Achterwaterschap over zijn gehele lengte te verdiepen verbetert het waterschap de waterveiligheid.

Praktische informatie

 • Het verdiepen van het Achterwaterschap gebeurt m.b.v. een baggerschip, een zogenaamde cutterzuiger.
 • Het Achterwaterschap wordt circa 1 meter verdiept over een breedte van 25-30 meter.
 • Op het moment van de start van de werkzaamheden is het Achterwaterschap gemiddeld 2 meter diep. Na het verdiepen is dit gemiddeld 3 meter.
 • De grond die wordt uitgegraven bestaat voor 90% uit veen.
 • Via pijpleidingen en m.b.v. boosters (soort grote pomp die ervoor zorgt dat het water over langere afstanden kan worden getransporteerd), wordt de opgegraven grond naar de Hoge Boezem gebracht (‘geperst’). Een deel van de bagger gaat naar weiland depots in de omgeving Brandwijk-Streefkerk.

Cutterzuiger (bron: J.P. Schilder B.V.)

Aanleggen van het rietmoeras

Waterschap Rivierenland beschermt en herstelt de rietlanden door het aanleggen van een rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard. Hiermee dient het waterschap niet alleen natuurdoelen uit Natura2000 maar verbeteren we ook de waterkwaliteit.

Palendam

Het rietmoeras krijgt een omtrek van ongeveer 2 kilometer en wordt in totaal zo’n 15 ha of bijna 30 voetbalvelden groot. Voor het rietmoeras creëren we eerst de omtrek: een palendam:

 • De palendam bestaat uit palen van zo’n 25-30 cm dikte en 10 meter lengte.
 • Tussen de palen wordt doek gehangen. Vervolgens wordt de ruimten tussen de palen met doek opgevuld met klei.
 • Zodra de palendam klaar is wordt het doek naar beneden geklapt en wordt riet geplaatst tussen de palen.
 • De palen zelf blijven ongeveer 20-60 cm zichtbaar boven de waterlijn.
 • In totaal plaatsen we 3000 palen.

Doorsnede palendam

Vullen, rietplant, watergangen en natuurvriendelijke oevers

In de jaren erop vullen we eerst de gehele binnenzijde van de palendam met de opgegraven grond van het Achterwaterschap. Daarna planten we riet aan, graven we watergangen en leggen we natuurvriendelijke oevers aan:

 • Vanwege de vogelstand kan in de zomerperiodes niet aan het rietmoeras worden gewerkt.
 • De vulgrond moet na aanbrengen van de volgende laag telkens de tijd krijgen om te bezinken en voldoende stevigheid te krijgen.
 • Zodra de grond voldoende hoog en ingeklonken is, wordt riet aangeplant.
 • Tenslotte worden in het rietmoeras watergangen gegraven en natuurvriendelijke oevers aangelegd.
 • Tussentijds vindt continu onderzoek plaats om de werkzaamheden te monitoren en te beoordelen wat het effect is op de waterkwaliteit.

Rietlanden