Nieuwbouw gemaal De Neust in Tricht

13 juni 2018 Waterschap Rivierenland gaat een compleet nieuw gemaal met extra pompcapaciteit realiseren nabij de Appeldijk/Lingedijk en Middelweg in Tricht om voldoende afvoercapaciteit voor de komende 30 jaar te waarborgen. Dit nieuwe gemaal zal de aan- en afvoerfunctie van de huidige gemalen De Neust en Tricht overnemen.

Aanleiding

Een studie naar wateroverlast in dit gebied en de verouderde bouwkundige en civieltechnische installaties van de bestaande gemalen, waren aanleiding voor de plannen om nieuwbouw te gaan realiseren. De huidige gemalen Tricht en de Neust hebben onvoldoende capaciteit om bij hevige regenval het water de polder uit te malen. Het gemaal Tricht, gebouwd eind jaren ’20 van de vorige eeuw, wordt na de nieuwbouw buiten bedrijf gesteld maar blijft behouden. Het gebouw is namelijk een rijksmonument.

Kenmerken van de nieuwbouw

Duurzaamheid is een belangrijk aspect geweest bij de voorbereidingen van de nieuwbouw. Alle mogelijke maatregelen op het gebied van energie en materialen, water, bodem, ecologie en biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit zijn bekeken. Het resultaat is een voorlopig ontwerp waarbij gebruik zal worden gemaakt van duurzame en herbruikbare materialen en energieopwekking tot stand wordt gebracht uit waterstroming. Het moderne ontwerp is geheel tot stand gekomen sámen met de omgeving. Het bijzondere aan het ontwerp is verder dat de werking vanaf de buitenkant goed zichtbaar is door het gebruik van veel glas. Ook worden er vismigratiemaatregelen gerealiseerd zodat vissen in een veilige en ecologisch vriendelijke omgeving de doorsteek kunnen maken.

Planning

De verwachting is dat medio augustus 2018 het definitieve ontwerp klaar zal zijn waarna vergunningen worden aangevraagd. In het 1de kwartaal van 2019 zullen voorzieningen en voorbereidingen worden getroffen om de locatie gereed te maken voor de uitvoering. De daadwerkelijke uitvoering start medio voorjaar 2019. De werkzaamheden duren naar verwachting minimaal één tot anderhalf jaar.