Realisatie waterberging te Opheusden

In opdracht van de gemeente Neder-Betuwe en Waterschap Rivierenland wordt aan de westzijde van Opheusden een waterbergingsplas gerealiseerd op het terrein achter de sportvelden van voetbalvereniging DFS. De realisatie van deze waterplas is een maatregel uit het waterplan Neder-Betuwe. Met de aanleg van de plas komt er ruim 8.000 m² extra ruimte beschikbaar voor de opvang van overtollig regenwater. Dit is nodig bij hevige regenbuien die als gevolg van klimaatverandering in de toekomst vaker voor kunnen komen.

De waterberging wordt vlakvormig aangelegd en aan de randen voorzien van natuurvriendelijke oevers. Door de aanleg van een dam en duikers staat de waterberging in directe verbinding met het watersysteem van de wijk Herenland. Het overtollige regenwater vanuit het watersysteem van Herenland komt hierdoor in de waterberging terecht en wordt middels een duikerverbinding naar de spoorsloot afgevoerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 22-01-2018 tot en met 30-03-2018. Tijdens de werkzaamheden (voornamelijk grondverzet) vinden transportbewegingen plaats tussen 09.00 en 15.00 uur door de Hamsestraat, Het Land en de Parallelweg  te Opheusden.

Als er tijdens de uitvoering vragen of klachten zijn kunt u deze richten aan de dhr. J.van Deelen, omgevingsmanager van het project. E-mailadres: klachten@vdbh.nl, telefoonnummer: 0488-443093.