Werk in uitvoering

Op veel plaatsen in het rivierengebied werkt Waterschap Rivierenland aan de voorbereiding en uitvoering van talloze projecten.

Dijkversterking

_0010_Dijkversterkingswerkzaamheden1.jpg

Waterschap Rivierenland werkt aan dijkversterking. Bezoek onze speciale Website Dijkversterking Rivierenland

Baggeren

Foto baggerwerkzaamheden

Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn

Baggeren

Maaien

Foto maaiwerkzaamheden

Maaien voorkomt dichtgroeien van waterlopen en wateroverlast. Bij droogte kan er voldoende water worden aangevoerd.

Maaien

Waterbeheer

Onderhoudswerkzaamheden

Waterschap Rivierenland zorgt voor droge voeten en voldoende schoon oppervlaktewater. Dit doen we op verschillende manieren.

Verbetering regionale keringen

WSRL-MolenkadeWk01-ceesvdwal_3.JPG

Momenteel worden de Molenkade in Groot-Ammers en de Hoge Boezem van de Overwaard verbeterd.

Versterking regionale keringen

Wegwerkzaamheden

Foto nieuwe rotonde Bazeldijk

Waterschap Rivierenland beheert polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Wegwerkzaamheden

Vispassages

Foto vispassage in aanbouw

Om de vispopulatie op peil te houden en te zorgen voor schoon water, zorgt het waterschap voor de aanleg van vispassages.

Vispassages