Werk in uitvoering

Op veel plaatsen in het rivierengebied werkt Waterschap Rivierenland aan de voorbereiding en uitvoering van talloze projecten.

Versterken dijken en kades

_0010_Dijkversterkingswerkzaamheden1.jpg

Waterschap Rivierenland werkt aan dijkversterking en aan kades. Bezoek onze speciale website Dijkversterking of Verbetering regionale keringen

Baggeren

Foto baggerwerkzaamheden

Watergangen moeten niet teveel en niet te weinig water bevatten. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn

Baggeren

Maaien

Foto maaiwerkzaamheden

Maaien voorkomt dichtgroeien van waterlopen en wateroverlast. Bij droogte kan er voldoende water worden aangevoerd.

Maaien

Waterbeheer

Onderhoudswerkzaamheden

Waterschap Rivierenland zorgt voor droge voeten en voldoende schoon oppervlaktewater. Dit doen we op verschillende manieren.

Wegwerkzaamheden

Foto nieuwe rotonde Bazeldijk

Waterschap Rivierenland beheert polderwegen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

Wegwerkzaamheden

Gebiedsprogramma A5H

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.jpg

Een nieuw begin voor een iconische polder: visie voor 2050 op een toekomstbestendig watersysteem in de Alblasserwaard.

Watersysteemmaatregelen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden