Vanaf 3 oktober 2022 controleert Waterschap Rivierenland het onderhoud van de dijken in het hele rivierengebied. Ook de boezemkades en de kanaaldijken in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden worden gecontroleerd. We noemen dit de ‘schouw waterkeringen’.

Onze dijkbeheerders controleren of de particuliere percelen aan de dijk voldoende gemaaid zijn en of overhangend hout is gesnoeid. Ook mag tussen 15 oktober 2022 en 1 april 2023 geen vee op de dijk lopen, om schade te voorkomen. Het belangrijkste doel van het onderhoud is een sterke grasmat op de dijken. Die stevige grasmat draagt eraan bij dat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden.

Onderhoud draagt bij aan een sterke grasmat, de eerste bescherming van de dijk.

Schouw waterkeringen

Eigenaren of gebruikers van dijkpercelen moeten de dijktaluds en de bermen voldoende maaien en overhangend hout snoeien. Het maaisel en snoeihout moeten opgeruimd worden en alle distels en brandnetels moeten verwijderd worden. Dit moet voor 3 oktober 2022 zijn gebeurd. Onze dijkbeheerder zal dit controleren.

Heeft u werkzaamheden nabij de dijk, waarvoor het waterschap toestemming heeft gegeven, houdt u dan rekening met de speciale voorwaarden die gelden tijdens het hoogwaterseizoen.

Op tijd beginnen

Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het onderhoud uit, op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen. Met elkaar werken we aan een goed dijkbeheer in het rivierengebied.

Heeft u vragen over de schouw, dan kunt u mailen naar schouw@wsrl.nl.

Als waterschap beheren we 1000 kilometer aan dijken en kades en nog eens 4.500 kilometer aan sloten en vaarten. Dat onderhouden we, ondermeer door te maaien. Hoe we maaien met oog voor de natuur, daarover lees je hier meer.