Om in de winter klaar te zijn voor het hoogwater op de grote rivieren, controleert Waterschap Rivierenland vanaf 5 oktober de dijken in het gehele rivierengebied. Onder deze ‘najaarsschouw’ vallen ook de kades langs boezems en kanalen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Het belangrijkste doel van onderhoud is een sterke grasmat. Daardoor zijn de dijken goed bestand tegen het hoge rivierwater. Onze dijkbeheerders controleren of bewoners en agrarische gebruikers hun dijkpercelen hebben gemaaid en of overhangend hout is gesnoeid. Distels en brandnetels moeten zijn verwijderd, maaisel en snoeihout moet zijn opgeruimd. Ook mag van 15 oktober tot 1 april geen vee op de dijk lopen, om schade te voorkomen.

Op tijd beginnen

Als het onderhoud niet op tijd in orde is, voert het waterschap het uit, op kosten van de betreffende eigenaar. Op tijd beginnen met het onderhoud van de dijk kan dit voorkomen. Met elkaar werken we aan een goed dijkbeheer in het rivierengebied.

Hoogwater in de winter

Het hoogwaterseizoen geldt van half oktober tot 1 april. De winter is van oudsher de periode dat de rivierdijken hun werk doen. De laatste keer dat er overal water tegen de rivierdijken stond, was begin 2018.