Om in de winter klaar te zijn voor het hoogwater op de grote rivieren, controleert Waterschap Rivierenland vanaf 7 oktober de dijken in het gehele rivierengebied.