Vanaf 1 november en in het gebied Altena vanaf 1 december starten we met de controle (schouw) van het onderhoud van de schouwsloten in ons rivierengebied. Het onderhoud van deze sloten ligt bij de eigenaren van percelen die grenzen aan deze sloten. Schone, diepe sloten zijn nodig voor een goede doorstroom van het water en een goede waterkwaliteit. De eigenaren moeten de sloot en de aanwezige duikers vrijhouden van een teveel aan beplanting, vuil en andere materialen die de vrije doorstroming van het water voorkomen. Belangrijk is dat het water altijd door moet kunnen stromen.

Het doorstromprofiel van het water moet vrij zijn van planten, vuil en andere materialen.

Waar moet u op letten bij het onderhoud van uw sloot

Het onderhoud van de sloten moet tijdig, dus vóór 1 november of 1 december (Altena) zijn gedaan. Denk vooral ook aan de volgende punten:
* planten in het doorstroomprofiel (de aan- en afvoer van water);
* afval en ander materiaal in het water;
* schade aan oevers en taluds;
* schade aan of niet goedwerkende kunstwerken, zoals dammen, stuwen of sluizen.
Er volgt dan een waarschuwing, gelegenheid om alsnog het onderhoud te plegen en een laatste controle.

Meer lezen over de schouw

Voor meer informatie en een filmpje over de schouw kijkt u op: www.wsrl.nl/schouw-watergangen(externe link).