Op de polderwegen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden moeten takken het zicht niet belemmeren en obstakels niet in de weg staan. Voor de veiligheid controleert Waterschap Rivierenland dit vanaf 13 juni.

In deze gebieden is het waterschap de wegbeheerder buiten de bebouwde kom. Voor de verkeersveiligheid moeten de wegbermen zo veel mogelijk vrij zijn van begroeiing en obstakels.

Takken mogen niet lager dan 4,2 meter boven de rijbaan hangen, of 3 meter boven een fietspad. Hagen en struiken mogen het vrije uitzicht niet belemmeren in bochten en bij kruisingen. In bermen moeten obstakels (paaltjes, keien, betonnen blokken) minstens een halve meter vanaf het asfalt staan en goed zichtbaar zijn met witte verf of een reflector.

Een voorbeeld van overhangend groen, dat de verkeersveiligheid belemmert.

Meer informatie

Met vragen kunt u contact opnemen met de heer J.E.H. Bakker via (0344) 649 486 of mailen naar schouw@wsrl.nl.