Altijd al een kijkje willen nemen bij een dijkversterking in uitvoering? Kom dan op zaterdag 17 juni 2023 naar ‘De Dag van de Bouw’. Op deze dag stellen bouw- en infrabedrijven hun bouwplaatsen open. Er is van alles te doen en te beleven voor jong en ouden. Een unieke kans om een kijkje te nemen achter de bouwhekken en te zien hoe we het rivierengebied veilig houden tegen overstroming.

Bezoek een van onze projecten langs de Waal

Op dit moment heeft Waterschap Rivierenland maar liefst vier projecten aan de Waal in uitvoering; Stad Tiel, Tiel-Waardenburg, Gorinchem-Waardenburg en het meer oostelijk gelegen Wolferen-Sprok. In totaal wordt hier 59 km dijk versterkt. Al deze projecten zijn te bezoeken tijdens de Dag van de Bouw. Check de website voor meer informatie: www.dagvandebouw.nl.(externe link) Voor Stad Tiel: www.wsrl.nl/StadTiel(externe link). Of bezoek het digitale bezoekerscentrum www.dijkversterkingtielwaardenburg.nl(externe link) voor meer informatie

Waar kunt u ons vinden op zaterdag 17 juni?

Samenwerken bij bescherming tegen overstromingen

Alle dijkversterkingsprojecten die het waterschap in uitvoering of voorbereiding heeft, zijn onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP); een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het HWBP staat de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Voor 2050 moet in Nederland 1.500 km aan dijken en bijna 400 sluizen en gemalen versterkt worden. Waterschap Rivierenland versterkt ca. 400 km aan dijken voor 2050.