In Asperen hebben we de houten damwand aan de zuidkant van de Lingesluis vervangen. De van origine houten damwand is over een lengte van ongeveer 46 meter vervangen door een stalen damwand. Zo garanderen we de veiligheid van deze historische waterkering.

Rijksmonument

De werkzaamheden zijn volledig vanaf het water uitgevoerd met een werkschip en een ponton. We hebben hierbij gebruik gemaakt van een trillingsarme methode: de push-pull damwanddrukker. Een heel verschil met hoe dat vroeger ging. Het sluiscomplex dateert namelijk uit 1809 en is een rijksmonument. Vanwege deze rijksmonumentale status zijn de plannen vooraf beoordeeld door het Gelders Genootschap, de Rijksdienst en de Provincie Gelderland.

 

Locatie damwand
Hier is de nieuwe damwand aangelegd