De derde droge zomer op rij vroeg in het rivierengebied opnieuw het uiterste van het waterbeheer door Waterschap Rivierenland. Nu de hitte voorbij is en de oogst is gestart, keert de rust terug. Zuinig omgaan met water, beter vasthouden en slim verdelen, is de richting voor de toekomst. De beschikbaarheid van zoet water is ook in het rivierengebied niet vanzelfsprekend.