Fractie

Partij voor de Dieren

Nevenfuncties

  • Jurist FPC Pompestichting, Nijmegen (bezoldigd)
  • Gastdocent scholengroep Amnesty International (Nederland), Nijmegen (onbezoldigd)

Contact

E-mail: d.vander.kraan@wsrl.nl