Door werkzaamheden zijn stukken dijk bij Eck en Wiel en Lienden tijdelijk afgesloten. De dijk bij Eck en Wiel ter hoogte van de Veerweg is afgesloten van 12 tot en met 16 september. De dijk bij Lienden ter hoogte van de Drosseweg is afgesloten van 19 tot en met 23 september. Het verkeer wordt omgeleid.

Waterschap Rivierenland haalt in deze periode leidingen in de dijk weg die niet meer worden gebruikt. Zo blijft de dijk veilig. De leidingen voerden gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuiveringen in Eck en Wiel en Lienden af naar de Nederrijn. Deze rioolwaterzuiveringen zijn niet meer in gebruik. Nieuwe leidingen brengen het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Dodewaard.