Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober oefent de dijkbewaking van Waterschap Rivierenland in Altena. Dijkwachten patrouilleren op de rivierdijken. Defensie, Waterschap Brabantse Delta en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant oefenen mee.

De oefening vindt plaats op de dijken langs de Merwede, Afgedamde Maas, Bergsche Maas en Steurgat. De dijkwachten zijn herkenbaar aan speciale hesjes. Langs de dijk zijn de patrouilles per auto en te voet actief. Gemeenten en hulpdiensten(externe link) weten van de oefening.

De rivierdijken rond Altena vormen een 'dijkring'. Hier vindt de oefening plaats.

Tijdens de rondgang zien de dijkwachten ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken. Zoals drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze waarnemingen worden gemeld aan de dijkpost in Sleeuwijk, die waar nodig maatregelen neemt.

Dijkwachten oefenen bij Woudrichem, 2019.

Oefening met Nationale Reserve

De dijkwachten krijgen in de oefening versterking door de Nationale Reserve. Ook oefent Defensie al op donderdag 13 oktober met de inzet van drones. Dit gebeurt bij daglicht en in de avond. Aan de Brabantse oefening doen in totaal zo’n 200 mensen mee. Afstemmen en kennisdelen zijn belangrijke doelstellingen van deze oefening.

22 oktober: vesting Woudrichem 'Sluit de Linies'

De vestingwallen van Woudrichem zijn niet alleen onderdeel van de rivierdijk, maar ook van de Hollandse Waterlinies. Dit Werelderfgoed staat op zaterdag 22 oktober in de schijnwerpers bij het gratis evenement We Sluiten de Linies. Met muziek, horeca en verhalenvertellers. Waterschap Rivierenland sluit die avond de Loevesteinse Poort en vertelt over de Westbeer. Meer info vind u hier.

Duizend kilometer dijken en kades

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken en voldoende water. Het waterschap beheert ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren. In Altena gaat het om ruim 45 kilometer. Een dijkleger van ruim 300 mensen staat klaar om bij extreem weer de dijken te controleren.