De dijken in het rivierengebied zijn klaar voor het nieuwe hoogwaterseizoen. Hier en daar trokken twee droge zomers een wissel op de grasmat. Maar het herstel kwam op tijd. Dat blijkt uit de nieuwe veiligheidsrapportage over de dijken die Waterschap Rivierenland beheert.