Voor een deel van de dijk langs de Waal, ter plaatse van de omdijking bij het dorp Gameren, zijn versterkingsmaatregelen nodig om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnorm te voldoen. Daarom zijn we in dit gebied aan het werk.

Drie aannemers starten proef grofzandbarrière

Waterschap Rivierenland zet innovatiepartnerschap in

Het is een unieke gebeurtenis in de aannemerswereld: de gezamenlijke start van de maakbaarheidsproef voor de grofzandbarrière. Waterschap Rivierenland organiseert samen met drie aannemerscombinaties een zogenaamde project startup. Doel van dit project is om de maakbaarheid te testen van deze innovatieve maatregel tegen piping. Deze techniek is sneller, goedkoper en milieuvriendelijker dan andere methodes. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het hele nieuwsbericht staat op de homepage.

Waterschap en aannemers voor proef grofzandbarrière
Medewerkers waterschap en aannemers

Waarom?

Rond Gameren stroomt soms water onder de dijk door. Vooral als het water in de rivier hoog staat. Als dit water ook zand meeneemt hebben we te maken met ‘piping’. Dit levert niet meteen gevaar op. Het gebeurt wel meer en vaker dan verwacht. Hierdoor kan de dijk zwakker worden.

Hoe?

Waterschap Rivierenland gebruikt in dit project een nieuwe techniek: de zogenaamde grofzandbarrière. Er wordt een sleuf van grof zand onder de dijk ingebracht. Dit voorkomt piping. Het is voor het eerst dat deze techniek wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject.

Een grofzandbarrière is sneller, goedkoper en milieuvriendelijker dan andere methodes. Een extra berm naast de dijk kost ruimte. Een stalen damwand in de dijk houdt juist te veel water tegen als het droog is.

In 2018 wonnen Waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping met de grofzandbarrière de Waterinnovatieprijs. Het project werd gekozen als beste in de categorie waterveiligheid.

Planning

  • 2019: voorbereidende werkzaamheden
  • 2020: definitief ontwerp
  • 2020-2021: werkzaamheden

Onderzoeksrapporten grofzandbarrière

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Max Slimmens

Nieuwsbrieven