Voor een deel van de dijk langs de Waal, ter plaatse van de omdijking bij het dorp Gameren, zijn versterkingsmaatregelen nodig om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnorm te voldoen. Daarom zijn we in dit gebied aan het werk.