Een deel van de dijk langs de Waal, ter plaatse van de omdijking bij het dorp Gameren, is versterkt om nu én in de toekomst aan de veiligheidsnorm te voldoen. Het werk aan de dijk is afgerond.

Januari 2022

De dijkversterking in Gameren zit erop. Dit betekent dat er nu over 1 kilometer, in de teen van de dijk, onderaan het fietspad een grofzandbarrière in de dijk is aangebracht. Dit grove zand voorkomt dat er piping optreedt. Deze methode is goedkoper, sneller, milieuvriendelijker en ruimtebesparender dan andere oplossingen, zoals het plaatsen van een brede berm of een stalen damwand. Het is voor het eerst dat deze techniek is gebruikt in een dijkversterkingsproject.

Bij piping stroomt er, bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland, water onder de dijk door. Als dit water te snel onder de dijk doorstroomt, zal steeds meer zand uit de ondergrond van de dijk meespoelen. En als er te veel zand is weggespoeld, zakt de dijk geheel in elkaar.

Bij de grofzandbarrière wordt een sleuf van grof zand in de teen van de dijk ingebracht. De grofzandbarrière laat het grondwater onder de dijk wel doorstromen, maar houdt de pipegroei - onder de dijk door - tegen. Zo wordt bezwijken van de dijk voorkomen. Er zal dan nog wel kwelwater onder de dijk door stromen, dus wellen die zand meevoeren blijven ontstaan.

Het project is ‘teruggegeven’ aan het waterschap

De aannemers zijn klaar, er is tegen de dijk aan gras ingezaaid en je ziet bijna niet meer dat hier een paar maanden intensief gewerkt is. Alleen de hekken langs het fietspad blijven nog even staan om te voorkomen dat de schapen het nieuwe gras kapot maken. Het pipingprobleem is nu opgelost.

Bekijk ook de laatste nieuwsbrief, met veel foto's van de afgelopen jaren.

De uitvoering bij Gameren is klaar

Genomineerd voor de Waterinnovatieprijs

De grofzandbarrière is voor de 2e keer genomineerd voor de Waterinnovatieprijs. Deze prijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen om nieuwe ideeën binnen te halen. Deze keer gaat onze inzending over het gekleurde zand, dat bovenop de grofzandbarrière is aangebracht. Dit is een eenvoudige en unieke manier om te monitoren. De Waterinnovatieprijs werd 2 december 2021 uitgereikt. Helaas vielen we dit keer niet in de prijzen.

De dijkversterking is bijna klaar

5 november 2021

Het grootste deel van de dijkversterking is afgerond. Een van de aannemers is al klaar en de andere bijna. Dan ligt de grofzandbarrière onder de grond en is het gebied achter de dijk beschermd tegen piping.

Officiële starthandeling: Wereldprimeur in Gameren

Vrijdag 17 september verrichtten directie en bestuurders van Waterschap Rivierenland, Hoogwaterbeschermingsprogramma, gemeente Zaltbommel en de beide aannemerscombinaties de officiële starthandeling door met scheppen en kruiwagens grof zand te scheppen in de sleuf.

Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Artikel in vakblad OTAR

Projectmanager Bastiaan Heutink en technisch manager Koen van Gerven vertellen in dit artikel over de grofzandbarrière. 

OTAR is het vakblad voor managers beheer, onderhoud infrastructuur en mobiliteit.

Werkzaamheden aan dijk bij Gameren gestart

De dijkversterking van de dijk in Gameren is begonnen. Het gaat om een traject van ongeveer 1 kilometer van de fietsdijk nabij ‘De Dijker’.

De komende maanden voeren de twee aannemerscombinaties in opdracht van Waterschap Rivierenland de werkzaamheden uit. De werkzaamheden vinden onderaan de fietsdijk plaats. Het werkgebied zelf is volledig afgezet met hekwerk. Het fietspad blijft open. Wel kan enige hinder ontstaan van voertuigen en machines die geluid maken.

Inloopspreekuur

Op 9 en 23 september houden de combinaties een inloopspreekuur van 15:30-16:30 uur in de keet op de bouwplaats. Deze is te voet bereikbaar vanaf de fietsdijk, vanaf de oostkant (richting Zaltbommel).

Het inloopspreekuur is bedoeld voor vragen over het project. Tijdens het inloopspreekuur kunt u het werk niet bezoeken. Bij voldoende belangstelling organiseren we een excursie voor bewoners en geïnteresseerden uit de omgeving. Geef dit door via Gameren@wsrl.nl, dan houden we u op de hoogte.

Bouwborden geplaatst

De uitvoering gaat binnenkort beginnen. Eind augustus starten de voorbereidende werkzaamheden en begin september beginnen de aannemers met de uitvoering.

Twee aannemerscombinaties gaan het werk maken:

  • Combinatie Van de Wetering Cultuurtechniek B.V., Vissers Ploegmakers B.V. en FPH Ploegmakers B.V.
  • Combinatie Martens en Van Oord en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf
Bouwbord dijkversterking Gameren

Informatieavond 30 juni 2021

bewonersavond Gameren

Op 30 juni organiseerden Waterschap Rivierenland en de aannemerscombinaties een informatieavond over de uitvoeringswerkzaamheden. De projectmanager vertelde in het kort over de voorbereidende zaken, zoals het testen van de haalbaarheid en maakbaarheid van de grofzandbarrière. De aannemerscombinaties stelden zich voor en lieten zien hoe ze te werk gaan.

Ook lieten we het filmpje (externe link)zien dat gemaakt is over de grofzandbarrière.

U kunt de presentatie hieronder bekijken.

Documenten

Nieuwsbrief is verschenen

17 juni 2021

De uitvoering gaat binnenkort beginnen. Aan bewoners, betrokkenen en geïnteresseerden hebben we een nieuwsbrief gestuurd. De aannemers stellen zich voor en we nodigen bewoners uit voor een bewonersavond.

Lees hier de nieuwsbrief.

Aannemers geslaagd voor proeven grofzandbarrière

Dijkversterking in Gameren kan beginnen

30 maart 2021

De afgelopen maanden hebben drie aannemerscombinaties proeven gedaan om een nieuwe techniek voor een dijkversterking te testen. De combinaties Van de Wetering Cultuurtechniek B.V., Vissers Ploegmakers B.V. en FPH Ploegmakers B.V. en de combinatie Martens en Van Oord en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf hebben deze proeven succesvol afgerond en kregen uit handen van de directeuren van Waterschap Rivierenland en het Hoogwaterbeschermingsprogramma hiervoor een certificaat. Binnenkort starten zij samen de uitvoering bij de Waalbandijk in Gameren. Het is voor het eerst dat deze techniek wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject.

Uitreiking certificaten op de dijk bij Gameren

Voor de dijkversterking in Gameren kiest Waterschap Rivierenland een innovatieve manier om piping* tegen te gaan: de grofzandbarrière. Hierbij wordt op de overgang van de kleilaag en de zandondergrond een sleuf met grof zand aangebracht. Deze vervangt het oorspronkelijke, fijnere zand. Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrels op hun plaats houdt. Hiermee wordt piping voorkomen.

Haalbaar en maakbaar

Door kennisinstituut Deltares zijn er haalbaarheidsproeven gedaan op laboratoriumschaal (kleine en mediumschaal) en op grotere schaal in de Deltagoot. Deze hebben succesvolle resultaten opgeleverd. De proeven zijn geslaagd en daarmee is bewezen dat de grofzandbarrière in theorie werkt.

Vervolgens zijn drie aannemerscombinaties geselecteerd om te testen of een grofzandbarrière ook maakbaar is in het veld. De proeven zijn op verschillende locaties uitgevoerd. Twee van hen zijn hiervoor al geslaagd. De derde aannemerscombinatie (Van Oord/Wicks) heeft de maakbaarheidsproef nog niet succesvol afgerond en gaat in 2021 een aangepaste proef uitvoeren om in aanmerking te komen voor het certificaat.

Wereldprimeur in Gameren

Nu de maakbaarheidsproeven zijn geslaagd kan de grofzandbarrière daadwerkelijk ingezet worden bij een dijkversterkingsproject. Gameren heeft de wereldprimeur! Daar wordt als eerste in heel Nederland de grofzandbarrière toegepast als maatregel om piping te voorkomen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Gameren is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. 1300 kilometer dijken worden tot 2050 versterkt. Voor Waterschap Rivierenland gaat het om zo’n 400 kilometer dijken in het rivierengebied.

*Piping

Veel dijken in ons land kunnen verzwakken door piping(externe link). Bij piping stroomt er, bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland, water onder de doorlopende kleilaag en dijk door. Dat water kan zand meevoeren. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een holle ruimte (pipe) onder de dijk en een zandmeevoerende wel er achter. Gevolg: de dijk verzwakt, wordt instabiel en kan bezwijken.

Film maakbaarheidsproeven

Van de proeven is een film gemaakt. Deze is hieronder te bekijken.

Maakbaarheid grofzandbarrière getest

februari 2021

Drie aannemers hebben een maakbaarheidsproef uitgevoerd op 3 verschillende locaties. Het ging om het aanbrengen van een grofzandbarrière en daarna de opgraving  om te kijken of de juiste kwaliteit is behaald. Ook werd gekeken naar de ligging, dichtheid en aansluiting op de bodemopbouw. 

Nu maken we plannen met de aannemers om de dijkversterking uit te voeren.

Planning

De proeven zijn afgerond. Nu volgt de aanbesteding van Gameren en halverwege 2021 start dan de uitvoering.

Voorafgaand

eind 2019

Drie aannemers starten proef grofzandbarrière

Waterschap Rivierenland zet innovatiepartnerschap in

Waterschap en aannemers voor proef grofzandbarrière
Medewerkers waterschap en aannemers

Waarom?

Rond Gameren stroomt soms water onder de dijk door. Vooral als het water in de rivier hoog staat. Als dit water ook zand meeneemt hebben we te maken met ‘piping’. Dit levert niet meteen gevaar op. Het gebeurt wel meer en vaker dan verwacht. Hierdoor kan de dijk zwakker worden.

Hoe?

Waterschap Rivierenland gebruikt in dit project een nieuwe techniek: de zogenaamde grofzandbarrière. Er wordt een sleuf van grof zand onder de dijk ingebracht. Dit voorkomt piping. Het is voor het eerst dat deze techniek wordt gebruikt in een dijkversterkingsproject.

Een grofzandbarrière is sneller, goedkoper en milieuvriendelijker dan andere methodes. Een extra berm naast de dijk kost ruimte. Een stalen damwand in de dijk houdt juist te veel water tegen als het droog is.

In 2018 wonnen Waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping met de grofzandbarrière de Waterinnovatieprijs(externe link). Het project werd gekozen als beste in de categorie waterveiligheid.

Onderzoeksrapporten grofzandbarrière

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij omgevingsmanager Leo Berkers