De komende jaren versterkt de Graaf Reinaldalliantie de dijk van Gorinchem tot Waardenburg. Op 7 juni start de daadwerkelijke uitvoering.

Deze dijkversterking is, sinds de nieuwe veiligheidsnorm is ingesteld, het eerste grote project aan de noordkant van de Waal dat in uitvoering gaat. Het gaat om 23 kilometer dijk, vanaf de Dalemsewal in Gorinchem (provincie Zuid-Holland) tot de kruising met de A2 bij Waardenburg (provincie Gelderland). De verwachting is dat de werkzaamheden aan de dijk in 2026 klaar zijn.

De werkzaamheden vinden op die 23 kilometer op verschillende trajecten tegelijk plaats 

De dijk is op die trajecten afgesloten voor alle verkeer (uitgezonderd bewoners en hun bezoek). Er zijn omleidingsborden geplaatst. We begrijpen dat deze werkzaamheden ingrijpend zijn en voor hinder kunnen zorgen. We doen ons best om de omgeving zo goed mogelijk te informeren. Via de BouwApp is de meest actuele informatie te vinden.

Op onderstaand plaatje is globaal te zien welke werkzaamheden er voor 2021 op de planning staan.

Globaal overzicht van de werkzaamheden in 2021

 

De Graaf Reinaldalliantie is een samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland met de aannemers Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel en met Royal HaskoningDHV als adviserende partij.