Tijdens de veiligheidstoetsing in 2007 bleek dat de dijk op de zuidelijke oever van de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer op een groot gedeelte niet voldeed aan de veiligheidsnormen. Het risico bestond dat de dijk bij extreem hoogwater kon falen en dus niet meer veilig zou zijn.

Van de totale 17,5 km bleek uiteindelijk 10 km te moeten worden versterkt. Aannemerscombinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM) is begin 2013 aan de slag gegaan. De uitvoeringsperiode heeft 5,5 jaar geduurd. Vanaf eind 2017 tot zomer 2018 vonden nog de laatste afrondingswerkzaamheden plaats. Het dijkversterkingsproject was onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Het versterken van de dijk op dit traject was complex door de slappe veenachtige ondergrond, de regionale verbindingsfunctie en de vele woningen en bedrijven langs de dijk en daarmee de vele nutsvoorzieningen in de grond. Naast waterveiligheid is er ook gewerkt aan de ruimtelijke kwaliteit van het omringende gebied. Dit in goed overleg met de gemeente Molenwaard en de omgeving. Samen met de provincie Z-Holland is er ook gezorgd voor een vrij liggend fietspad tussen Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk. Ook zijn er veel innovaties toegepast waaronder de klimaatdijk in de kern van Streefkerk. Dit is een extra robuuste dijk die waterstijging als gevolg van klimaatverandering tot in de verre toekomst aan kan. Door zijn robuustheid kunnen er in de toekomst woningen op gebouwd worden.

Na de zomer van 2018 kon de mijlpaal ‘dijkveilig’ worden gevierd. In september 2018 is er voor alle dijkbewoners en overheden een opleveringsfeest georganiseerd op het nieuwe haventerrein in Streefkerk.