De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de dijk tussen Tiel (Inundatiekanaal) en Waardenburg (A2). We beginnen met het grondwerk voor het versterken van de dijk en het aanbrengen van damwanden.

We versterken twintig kilometer dijk
We gaan de dijk verhogen, bermen aanleggen en damwanden aanbrengen. De werkzaamheden vinden in verschillende uitvoeringsvakken tegelijk plaats. We starten aan de oost- en westkant van het projectgebied (bij Tiel en bij Waardenburg). We verwachten dat de dijk eind 2026 klaar is. Bouwcombinatie Mekante Diek voert deze dijkversterking uit. De bouwcombinatie bestaat uit Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer.

In het digitale bezoekerscentrum vindt u actuele informatie
Wilt u direct informatie ontvangen over de werkzaamheden? Dat kan via de BouwApp. U kunt ook bellen naar 06 21 59 09 37 (op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur bereikbaar).

Dijkversterking Tiel-Waardenburg maakt onderdeel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 
Het Rijk en de waterschappen werken samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken worden de komende dertig jaar versterkt, waarvan 400 kilometer in het Rivierengebied.

BEZOEKERSCENTRUM(externe link)