Waterschap Rivierenland heeft de dijk versterkt aan de zuidkant van de Lek tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27, ten oosten van de voorschutsluis Vianen.

Waterschap Rivierenland heeft de dijk versterkt aan de zuidkant van de Lek tussen de uitmonding van het Merwedekanaal en de A27, ten oosten van de voorschutsluis Vianen.

De damwanden om de dijk te versterken zijn geplaatst. De weg is geasfalteerd en er is nieuw gras ingezaaid.

Het project is uitgevoerd samen met aannemer GMB. De uitvoering is in de zomer van 2020 gestart en in 2021 afgerond.