De noordelijk Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) gaat op de schop. In opdracht van Waterschap Rivierenland versterkt aannemerscombinatie De Betuwse Waard komende jaren het 15 kilometer lange traject. Afhankelijk van de locatie wordt de dijk hoger en breder, of worden er damwanden geplaatst en steunbermen aangelegd. In 2026 moet de dijk voldoen aan de waterveiligheidsnormen.

Dijkontwerp

“Het waterschap heeft samen met de aannemer en Witteveen+Bos een goed doordacht en uitvoerbaar dijkontwerp gemaakt. De voorbereiding van de realisatie is toen ook al meegenomen. We kunnen nu van start!”, vertelt Bram de Fockert projectmanager van het waterschap.

Slim en uitvoerbaar plan

Bij de uitvoering werken we zo duurzaam mogelijk. Een primeur hierbij is dat we aan de slag gaan met een elektrische kraan.
Rob Bouwens, projectmanager van Combinatie De Betuwse Waard: “We vinden het belangrijk dat de uitvoering van de dijkversterking een minimale impact op omgeving en natuur heeft. Hiervoor hebben we samen met het waterschap en het Hoogwaterbeschermingsprogramma naar oplossingen gekeken. Door een open en transparante samenwerking ligt er een slim en uitvoerbaar plan. Wij zien de realisatie van dit prachtige werk dan ook met veel vertrouwen en motivatie tegemoet."

Veilige dijk

In 2026 zijn de werkzaamheden afgerond. Dan ligt er een veilige én Gastvrije Waaldijk, met een rustig en eenduidig wegontwerp dat past bij het stoere karakter van de Waal. De rust- en belevingspunten om van het uitzicht te kunnen genieten krijgen ook een herkenbare uitstraling.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterking Wolferen Sprok is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Totaal versterkt het HWBP 1.500 kilometer dijk tot 2050, waarvan 400 kilometer tot 2050 door Waterschap Rivierenland.Erik Wagener, directeur van het HWBP: “Dit waterschap is een belangrijke partner voor het HWBP, doordat zij de opgedane kennis en ervaring uit de projecten met alle andere waterschappen in Nederland deelt. De schop gaat in de grond en dat markeert een belangrijk moment. Hier gaan we veel van leren.”

Meer informatie over dijkversterking Wolferen Sprok