De afgelopen jaren heeft Waterschap Rivierenland een nieuw rietmoeras aangelegd in de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk. Met de aanleg van dit nieuwe rietmoeras herstelde het waterschap een hoekje van het vroegere landschap vlakbij de beroemde molens van Kinderdijk.