Na de droogte keert de rust terug in het waterbeheer in het rivierengebied. Waterschap Rivierenland vraagt agrariërs om slangen en pompen uit sloten en vaarten te halen, zodat onderhoud voor de winter niet gehinderd wordt.

De droogte vroeg het uiterste van het waterbeheer, bijvoorbeeld om voldoende water te leveren voor beregening in fruitteelt en akkerbouw. Agrariërs maken gebruik van oppervlaktewater, dat zij met slangen en pompen uit de sloot halen.

Nu de droogte afneemt door de weersomslag, vraagt het waterschap de agrarische bedrijven hun slangen en pompen te verwijderen. We zijn bezig met ons laatste onderhoud voor de winter, zoals het maaien van oevers en watergangen. Om oponthoud en schade te vermijden, is het belangrijk dat watergangen en onderhoudspaden vrij zijn van obstakels. Onze collega's en aannemers stellen het zeer op prijs.