In Druten-Zuid zijn de sloten en oevers opnieuw ingericht. Samen met onder andere de gemeente en betrokkenen bij Wijkcentrum de Doorkijk konden we naast het verbeteren van de sloten en het inrichten van natuurvriendelijkere oevers ook een (educatieve) waterspeelplaats realiseren.

Het eindresultaat: toekomstbestendige oevers en sloten. Met daarnaast een plek waar met zand en water gespeeld kan worden én je meer te weten komt wat water voor je kan betekenen en hoe belangrijk het is om goed met water om te gaan.

Natuurvriendelijkere oevers